Na co głosować?
Już można głosować na projekty zgłoszone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku możemy głosować na 10 projektów tzw. dużych oraz 20 projektów tzw. małych. Kwota przeznaczona do wyboru pozostaje taka sama jak w ubiegłych latach (10mln), co można uznać za sumę nieproporcjonalnie małą do potrzeb, innych miast jak i kwot przeznaczanych na niektóre inwestycje. Warto jednak oddać swój głos i wesprzeć projekty pro-rowerowe.
Przygotowaliśmy dla Was nasze subiektywne rekomendacje dotyczące wyboru projektów na podstawie materiałów dostępnych na stronach Miasta Poznania.

Głosować można tutaj:
https://budzetobywatelski.zetwibo.pl/voting/welcome

10 PROJEKTÓW DUŻYCH – kwota do rozdysponowania: 8 mln zł

A) Dodatkowa wydzielona nitka ciągu rowerowego lub pieszego po północnej stronie jeziora Malta wraz z budową 5 stacji wypożyczalni Poznańskich Rowerów Miejskich

Fragmenty opisu:
Projekt zakłada po pierwsze budowę dodatkowej ścieżki dla ruchu pieszego lub rowerowego po stronie północnej, który będzie służył mieszkańcom tak, jak ma to miejsce na południowej stronie jeziora Malta. Kolejnym założeniem projektu jest umożliwienie korzystania z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów osobom, które za cel swojej podróży obierają np. ZOO czy Termy, a także tym, którzy chcieliby poznać szerzej Maltę wykorzystując rower jako środek transportu.”

Naszym zdaniem:
Projekt jest warty poparcia, w szczególności na pomysł separacji ruchu rowerowego i pieszego oraz budowę nowych stacji PRM. Droga rowerowa wzdłuż brzegu rzeki służy także mieszkańcom pobliskich osiedli jako alternatywa dla ulicy Warszawskiej.

Więcej o projecie:
https://budzetobywatelski.zetwibo.pl/voting/verifiedTaskView/55

B) Wartostrada

Fragmenty opisu:
Projekt polega na budowie kolejnego odcinka systemu ścieżek pieszo-rowerowych Wartostrada.

Naszym zdaniem:
Projekt wpisuje się w kontynuację powrotu miasta nad rzekę. Formuła Wartostrady się sprawdza i mieszkańcy chętnie z niej korzystają nie tylko co celów turystycznych, ale także do ominięcia niebezpiecznych dróg. Lokalizacja kolejnego fragmentu: korona wałów pomiędzy mostem Lecha a Bramą Poznania – odcinek o długości ok 2,3 km.

Więcej o projekcie:
https://budzetobywatelski.zetwibo.pl/voting/verifiedTaskView/99

C) Zagospodarowanie terenu Szacht (Glinianek) w Dolinie Strumienia Junikowskiego

Fragmenty opisu:
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych położonych w Dolinie Strumienia Junikowskiego – stawów powyrobiskowych (glinianek), tzw. Szacht.

Naszym zdaniem:
To kontynuacja działań prowadzonych przez Osiedle Świerczewo polegających na budowie utwardzonych ścieżek. W ramach projektu planowana dla rowerzystów jest mała ilość infrastruktury (wyznaczenie szlaku rowerowego „Doliną Strumienia Junikowskiego”), jednak warto poprzeć inwestycję jako całość.

Więcej o projekcie:
https://budzetobywatelski.zetwibo.pl/voting/verifiedTaskView/49

20 PROJEKTÓW MAŁYCH – kwota do rozdysponowania: 2 mln zł

A) Pod dobrym dachem – program budowy wiat rowerowych przy szkołach w Poznaniu

Fragmenty opisu:
Program ma zapewnić środki na budowę przy szkołach wiat rowerowych (także zamykanych) pozwalających bezpieczne przechować rower podczas zajęć szkolnych.

Naszym zdaniem:
Świetny pomysł promujący ruch rowerowy wśród młodzieży. Obserwacje bowiem wykazały, że dzieci i młodzież często rezygnują z dojazdu do szkoły ze względu na brak bezpiecznego miejsca do parkowania swojego roweru.

Więcej o projekcie:
https://budzetobywatelski.zetwibo.pl/voting/verifiedTaskView/64

B) Rowerowa Trasa Grunwaldzka

Fragmenty opisu:
Projektowi poświęcona jest osobna strona z mapami, ma której autor szerzej opisuje projekt niż w formularzu zgłoszonego projektu: http://rowerowatrasagrunwaldzka.blogspot.com/

Naszym zdaniem:
Bardzo dobry pomysł, który wymaga poparcia. Braki ciągłości trasy rowerowej na ulicy Grunwaldzkiej były przez nas wielokrotnie podnoszone (choćby brak połączenia nowej drogi rowerowej z ulicą Bułgarską). Ulica Grunwaldzka ma szansę stać się podobną arterią o dużym znaczeniu dla rowerzystów jak ulica Budowska. Lokalizacja: Wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, od rejonu skrzyżowania z Węgorka/Babimojską do włączenia w ul. Bukowską i skrzyżowania ul. Bukowskiej z ul. Roosevelta. Odcinek długości 4 km i ok. 165 m.

Więcej o projekcie:
https://budzetobywatelski.zetwibo.pl/voting/verifiedTaskView/67

C) Remont placu do nauki jazdy na rowerze

Fragmenty opisu:
Plac przewidziany do remontu stanowi pozostałość po dawnym z 1974 r. „ogródku ruchu drogowego”. W wyniku wieloletniej ingerencji warunków atmosferycznych i braku konserwacji oraz remontów, plac do nauki jazdy rowerem uległ zniszczeniu i degradacji

Naszym zdaniem:
Plac do nauki najmłodszych rowerzystów jest przydatną inicjatywą. Przy przyszłej realizacji projektu należy jednak pamiętać, że jego forma powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistych warunków ruchu rowerowego, by spełniał swoją edukacyjną rolę.

Więcej o projekcie:
https://budzetobywatelski.zetwibo.pl/voting/verifiedTaskView/182

Głosujcie!

Oczywiście zachęcamy Was do samodzielnej analizy przedstawionych projektów. Nasza opinia jest bardzo subiektywna i koncertowaliśmy się w niej przede wszystkim wyborem dużych działań dla ruchu rowerowego i projektami w którym przede wszystkim beneficjentami są rowerzyści. W mniejszym stopniu kładliśmy nacisk na turystykę rowerową i infrastrukturę rowerową powstającą w danych projektach „przy okazji”: wielu projektach pojawiają się np. remonty ścieżek pieszo-rowerowych, stojaki rowerowe, wypożyczalnie rowerów, pomieszczenia sanitarno-szatniowe dla rowerzystów czy nawet stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego.

W ramach naszego wyboru został zdyskwalifikowany projekt „Nowa Rusałka” ze względu na wypatrzony sposób podejścia do samej formuły Budżetu Obywatelskiego.