W związku z planowaną przebudową ulicy Dąbrowskiego jako Stowarzyszenie zgłosiliśmy nasze uwagi dotyczące projektu ulicy. Do najważniejszych uwag należy zaliczyć brak pasów rowerowych oraz lewoskrętów!

1) Brak znaczącej infrastruktury rowerowej prawie na całej ciągłości ulicy Dąbrowskiego nie licząc „sierżantów rowerowych”. Przepracowując szerokości poszczególnych pasów jezdni można by wygospodarować w wielu miejscach pasy rowerowe. Najszerszy tramwaj w Poznaniu to szerokość 2,44m, zaś pasy dla tramwajów mają tu szerokość 3,5m. Rozumiemy, że autobus jest szerszy, ale w tym miejscu poruszają się jedynie autobusy nocne, które jeżdżąc poza szczytem mogą poruszać się pasem skrajnym.
2) Sugerowany kontraruch na Wawrzyniaka (na całej długości, by skomunikować Bukowską z Dąbrowskiego)
3) Brak lewoskrętów : 1. Z Dąbrowskiego w Prusa 2. Z Dąbrowskiego w Kraszewskiego 3. Z Kraszewskiego w Dąbrowskiego 4. Z Dąbrowskiego w Wawrzyniaka 5. Z Dąbrowskiego w Janickiego
Rozwiązanie: lewoskręty np. poprzez śluzy (patrz załącznik)
4) Nieoptymalne drogi rowerowe na skrzyżowaniu z Przybyszewskiego/Żeromskiego (szczególnie 'przeplatanki’ z ruchem pieszym w płd-wsch narożniku)
Rozwiązanie: droga rowerowa zawsze między chodnikiem a jezdnią (vide Matyi) bez odgięć w rejonie skrzyżowanie.
Przejazd rowerzystów z Zachodu przez skrzyżowanie powinien się odbywać domalowanym pasem ruchu dla rowerów (kolo czerwony)
5) Problem dotyczący okolic Rynku Jeżyckiego, do którego wiele osób dojeżdża rowerem. Proponowane rozwiązania: kontraruch na ulicy Rynek Jeżycki i Prusa razem z lewoskrętem z Dąbrowskiego (dojazd z kontrapasa na Żurawiej do ulicy jednokierunkowych wewnątrz Jeżyc z wykonywanym w tym roku kontraruchem na Słowackiego, czy Sienkiewicza)
6) Granica projektu to ulica Słowackiego, z drugiej strony na Kraszewskiego przy Sienkiewicza/Szamarzewskiego nastąpi poprawa warunków ruchu w związku z realizowaną obok inwestycją. Czy zatem odcinek między Szamarzewskiego a Słowackiego pozostanie w stanie obecnym z uszkodzoną nawierzchnią? Byłaby to wielka szkoda dla rowerzystów, którym otwiera się korytarz Sołacz – Łazarz (nowe rozwiązania rowerowe na Nad Wierzbakiem i Kościelnej oraz Szylinga)