Na to pytanie miała odpowiedzieć międzynarodowa konferencja „Pora na rowery” towarzysząca organizowanym na MTP targach TOUR SALON, która odbyła się w dniu 13.02.2016.

Jak wynika z przeprowadzonych badań dotyczących rynku turystycznego okazuje się, że turystyka rowerowa, szacowana na 44 miliardy euro rocznie, ma znaczny wkład w europejską gospodarkę. Ponadto charakteryzuje się 4% rocznym wzrostem wartości. Widoczny udział w całości obrotów ma Polska. Z wartością 2,02 miliardów euro plasujemy się na 8. miejscu w Europie, choć ze względów na sąsiedztwo z Niemcami, posiadającymi największą ilość turystów rowerowych, mamy duże szanse na sukcesywne zwiększanie liczby użytkowników przemierzających polskie szlaki na dwóch kółkach.

Z pewnością ważnym czynnikiem rozwoju turystyki rowerowej jest tworzenie atrakcyjnych i wysokiej jakości tras z bogatą ofertą zarówno noclegową i kulinarną, jak również przyrodniczą i kulturową. Jednym z przykładów nowych pozycji na rowerowej mapie Polski jest szlak Green Velo biegnący przez 5 województw Polski wschodniej (łącznie ponad 2000 km!). Jak można było usłyszeć podczas konferencji, wspomniany szlak dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej (budżet marketingowy ok. 25mln zł) jest znany nie tylko grupie pasjonatów wypraw długodystansowych, ale i osobom nie mającym dotąd styczności z turystyką rowerową. O ile wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że trasa Green Velo jest już teraz rozpoznawalną marką, to pod względem technicznej realizacji przedsięwzięcia pojawiały się pewne krytyczne głosy dotyczące m.in. oznakowania czy nawierzchni dróg. Kolejne lata powinny pokazać, na ile działania promocyjne przełożą się na zwiększenie ruchu turystycznego w obszarze szlaku Green Velo.

Wielkopolskie szlaki rowerowe (łączna długość 1800 km) zostały przedstawione pana Andrzeja Kaleniewicza reprezentującego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wszystkim znakowanym szlakom naszego województwa towarzyszą mapy tradycyjne oraz, co było swego czasu pionierskim projektem, ślad GPS udostępniany bezpłatnie na stronie www.gpswielkopolska.pl.

Jednym z atutów wielkopolskich szlaków rowerowych, podkreślanych często przez zagranicznych turystów, jest ich prowadzenie przez obszary o wysokich walorach przyrodniczych przy zachowaniu naturalnej nawierzchni dróg. Jednakże z drugiej strony taka nawierzchnia (np. miękkie podłoże czy nierówny przekrój poprzeczny) pozwala na pokonywanie trasy przede wszystkim rowerami terenowymi, wykluczając jednocześnie rodziny z dziecięcą przyczepką rowerową.

Jak może wyglądać wzorcowy produkt przygotowany dla turysty rowerowego, mogliśmy dowiedzieć się od Daniela Mourka na przykładzie niemieckiej trasy wzdłuż rzeki Łaby. Tych, którzy dotychczas wątpili w opłacalność inwestowania w turystykę rowerową prawdopodobnie przekonają następujące dane:

  • średni wydatek rowerzysty: 75 euro/dzień (w tym nocleg 40 euro, w większości wybierany w trakcie trwania podróży)
  • średni wydatek rowerzysty w trakcie całej podóży: 600 euro
  • całkowity roczny przychód turystyczny z rowerowego szlaku Łaby (155 tys. podróży): 93 mln euro!

Co ciekawe, niemal 70% przemierzających ten szlak rowerzystów znajduje się grupie wiekowej 50-69 lat!

Bardzo interesujące wystąpienie miał związany ze stowarzyszeniem Rowerowy Poznań dr Michał Beim, który poruszył istotną kwestie lądowego przewozu rowerów zarówno w ruchu dalekobieżnym, jak i miejskim. W aspekcie przewozu rowerów zestawione ze sobą zostały charakterystyka i preferencje rowerzysty turystycznego i miejskiego:

Turystyka rowerowa Codzienne dojazdy
Cel:
• przewóz rowerów • dojazd do stacji kolejowych
Charakterystyka ruchu:
• poza szczytem komunikacyjnym, dni wolne od pracy, ferie • pokrywa się z godzinami szczytu
Natężenie w środkach komunikacji:
• trudne do prognozowania • łatwe do prognozowania
Typy rowerów:
•duże rowery • małe, często składane rowery
Bagaż:
• duży bagaż podręczny • mały bagaż podręczny

 

Powyższe kryteria powinny być uwzględniane przez przewoźników realizujących lokalne usługi transportowe (tramwaje, autobusy miejskie i podmiejskie) jak również w dalszych podróżach (PKP, PKS), aby zapewnić użytkownikowi roweru swobodę przemieszczania się.

Ciekawymi spostrzeżeniami podzieliła się autorka prezentacji dotyczącej ruchu rowerowego w krajach skandynawskich, gdzie warunki pogodowe są dużo bardziej wymagające niż w Polsce. Poniższe wskaźniki mogą być inspirujące dla kreatorów polityki zrównoważonej transportowej w naszym kraju, zarówno w kontekście codziennego przemieszczania się, jak i wyjazdów turystycznych:

Dania:

  • podatek pobierany przy zakupie samochodu powyżej 82.000 DKK wynosi obecnie 150% wartości zakupu
  • 12.000 km ścieżek rowerowych, w tym około 4.000 km wzdłuż narodowych tras rowerowych
  • 1/3 zatrudnionych w Kopenhadze dojeżdża do pracy rowerem

Norwegia:

  • 72 NOK/km wynosi oszczędność gminy, gdy wybieramy spacer zamiast transportu komunalnego
  • 36 NOK/km wynosi oszczędność gminy, gdy wybieramy rower zamiast transportu komunalnego

W roku 2015 odnotowany został ok. 10% wzrost odwiedzin Polski przez rowerowego turystę nordyckiego, a dalsza poprawa infrastruktury turystycznej może przyczynić się do zwiększenia ilości wizyt przybyszów z północnej Europy.

Pozostaje mieć nadzieję, że najbliższe lata przyniosą dalszy przyrost miejsc przyjaznych rowerzystom, a infrastruktura zarówno w miastach, jak i poza obszarami zabudowanymi pozwoli na komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się rowerem 🙂

Autor: Dawid Biniecki