Od 6 lat na ulicy Bukowskiej droga dla rowerów urywa się na płocie. Z takim absurdem mamy do czynienia przy skrzyżowaniu z ulicą Polną, gdzie brakuje 40 metrów drogi dla rowerów. – Sytuacja miała być szybko naprawiona za kadencji Prezydenta Grobelnego (nie udało się), a kolejne obietnice otrzymaliśmy za kadencji Prezydenta Jaśkowiaka. – Sprawdzamy na jakim etapie jest inwestycja.

W 2012 roku z okazji zbliżających się zawodów Euro 2012 przebudowano ulicę Bukowską oraz zbudowano drogi dla rowerów po obu stronach ulicy. Jest to jedna z najbardziej ruchliwych tras rowerowych w Poznaniu, jednak płynny przejazd jest utrudniony.

Jadąc z centrum w kierunku Ławicy droga rowerowa niespodziewanie urywa się na płocie szpitala przy ulicy Polnej. Od tego momentu rowerzyści i piesi zmuszeni są do korzystania z bardzo wąskiego chodnika na wysokości działki należącej szpitala. Niestety od wielu lat miasto nie potrafi przejąć kluczowej działki od Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i wybudować brakującego odcinka drogi dla rowerów.

W lipcu 2016 roku w Gazecie Wyborczej mogliśmy przeczytać:
“Sytuację mogłoby rozwiązać zburzenie płotu i budowa kilku metrów drogi rowerowej kosztem kawałka szpitalnego ogrodu. Cztery lata temu Zarząd Dróg Miejskich zapewniał, że właśnie tak się stanie. Andrzej Billert z ZDM mówił „Wyborczej”, że rozmowy ze szpitalem o rozebraniu fragmentu ogrodzenia już trwają. Ale płot jak stał, tak stoi.”

Minęły kolejne 2 lata od publikacji w Gazecie Wyborczej. Sprawdzamy co sprawie budowy 40-metrowej drogi rowerowej na ulicy Bukowskiej zrobili urzędnicy i władze miasta?

Gotowy projekt budowlany

23 czerwca 2017 Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zlecił wykonanie projektu budowlanego. Gotowy projekt datowany jest na marzec 2018. Wytyczenie tak krótkiego odcinka drogi dla rowerów to dosyć prosta sprawa – oto efekt:

projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu Bukowska/Polna – na podstawie zlecenia ZDM Poznań

Prezydent wydał zarządzenie

13 lipca 2018 opublikowane zostało Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 511/2018/P, które ma umożliwić nabycie niezbędnej działki pod inwestycję:
“Nabyć na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny od Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prawo własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obr. Jeżyce, ark. 16, dz. 92/7 (Bi), o pow. 34 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00310561/0.”

działka nr 92/7, którą Miasto Poznań ma nabyć w drodze darowizny od Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – źródło: SIP Geopoz

Zarządzanie zostało podpisane przez wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego, pod którego podlega Wydział Gospodarki Nieruchomościami, czyli jednostka miejska odpowiedzialna z wykonanie powyższego zarządzenia:
“Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.”

Przyjęcie darowizny – ruch po stronie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Obecnie kluczowy ruch jest po stronie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania (WGN). Pytanie: ile czasu potrzeba, aby przejąć działkę w formie darowizny od Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu?

W tej sprawie jako Stowarzyszenie Rowerowy Poznań wysłaliśmy zapytanie na WGN i czekamy na odpowiedź.

UWAGA: po publikacji wpisu otrzymaliśmy odpowiedź – szczegóły na samym końcu.

Kiedy przetarg na roboty budowlane?

Przyjmując założenie, że doczekamy się nabycia działki przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami na rzecz Miasta Poznania, kolejnym ważnym pytaniem jest: czy Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jest w stanie bez zbędnej zwłoki uruchomić postępowanie przetargowe na prace budowlane?

W tej sprawie jako Stowarzyszenie Rowerowy Poznań wysłaliśmy zapytanie do ZDM i czekamy na odpowiedź.

Dla porządku dodajmy, że Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu to jednostka miejska podległa wiceprezydentowi Maciejowi Wudarskiemu.

Czyny nie słowa

Szanowni Panowie Prezydenci – Mariusz Wiśniewski i Maciej Wudarski, nie ma wątpliwości, że lata 2012-2014 to był zmarnowany czas dla poprawy warunków rowerzystów na ulicy Bukowskiej i większość pracy została wykonana w obecnej kadencji. Wszystko trwa jednak stanowczo za długo.

Pozostało jeszcze kilka tygodni, aby pokazać, że budowa 40-metrowego odcinka drogi dla rowerów to zadanie, które da się wykonać w ciągu 4-letniej kadencji władz samorządowych (2014-2018). Czekamy na czyny!

AKTUALIZACJA (06.09.2018, 19:00): Według informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w dniu 18 lipca 2018 Miasto Poznań nabyło działkę od Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która jest niezbędna do budowy drogi dla rowerów. Tym samym czekamy na odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.