W ostatnim odcinku naszego cyklu „EDUkujemy” w ramach Miejskiej Akademii Rowerowej zatrzymamy się na dłuższą chwilę przy pieszych, wśród których przychodzi nam często poruszać się w mieście.

Mieszanie ruchu pieszego i rowerowego na jednej powierzchni zasadniczo nie jest optymalnym rozwiązaniem. Istnieją jednak miejsca w Poznaniu, gdzie pieszych jest tak niewielu, że wyznaczono tzw. ciągi pieszo-rowerowe (np. na ulicy Hetmańskiej między Rolną a Rondem Starołęka), które dość sprawnie funkcjonują. Z drugiej strony mamy bardzo zatłoczone ulice-deptaki (np. Półwiejska, Stary Rynek), gdzie ruch rowerowy (a także z pewnymi ograniczeniami samochodowy) jest dopuszczony. Pojazdy są na takich deptakach jedynie gośćmi, przebywającymi tam na zasadzie wyjątku.

Ulicą Półwiejską najszybciej dojedziemy z Wildy na Stary Rynek. Ruch rowerowy jest tu dopuszczony w obu kierunkach. Jako że ulica jest typowym deptakiem nie ma możliwości wyznaczenia infrastruktury rowerowej. Na Zachodzie często w takich miejscach wprowadza się czasowe ograniczenia w ruchu rowerów (np. ruch rowerowy dozwolony tylko w godzinach: 19 – 8)


Zatem gdzie w mieście napotkamy na swojej drodze pieszych:

 • na drodze dla pieszych i rowerów
  Pieszy może swobodnie się tu poruszać, ma pierwszeństwo przed rowerami np. na takich ulicach jak: Dolna Wilda, Szelągowska, Księcia Mieszka I
 • w strefie zamieszkania
  Pieszy może swobodnie poruszać się całą szerokością jezdni i ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami np. na takich ulicach jak: HercenaTaczaka i wiele innych staromiejskich uliczek 
 • na chodnikach
  UWAGA! Są jedynie cztery wyjątki, kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika, szczegóły na poniższym obrazku
  Pieszy ma tu bezwzględne pierwszeństwo patrz np. Ul. Baraniaka Bukowska, Winogrady, czy Opolska
 • na drogach dla rowerów
  Jeśli nie ma chodnika/pobocza, lub pieszy nie ma możliwości z nich skorzystać, bo np. jest remont i/lub chodnik jest zbyt wąski – wtedy jednak pierwszeństwo ma rower (nie dotyczy osób z niepełnosprawnością)

Cztery sytuacje dopuszczają rowerzystów na chodnik: nagłe załamanie pogody, opieka nad dzieckiem do lat 10 jadącym na własnym rowerze, znaki oraz ulice o podwyższonej prędkości (powyżej 50km/h), gdzie chodnik ma min. 2 m

Podsumowując: zasady są  klasycznie proste…

 • na chodnikach rowerem poruszamy się tylko wyjątkowo (patrz grafika powyżej)
 • nie dzwonimy, nie krzyczymy na pieszych nawet jeżeli idą całą szerokością
 • piesi zasadniczo mają pierwszeństwo (na chodnikach, deptakach etc.)
 • piesi mogą poruszać się jak chcą, mogą nagle zmienić zrobić zwrot w inną stronę, lub zacząć biec (np. na tramwaj), dlatego też
 • zwracamy szczególną uwagę na dzieci, zwierzęta, a także osoby starsze (główną przyczyną urazów seniorów i wynikających z nich pobytów w szpitalu są upadki)

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy pieszymi, więc należy się nam szacunek. Dobre maniery jazdy rowerem wśród pieszych prezentuje nasz filmik:

Nie zapominajmy, że w dyskusji na temat zmian, które dokonują się w mieście, piesi to nasi sprzymierzeńcy. Jednak zachowując się wobec nich protekcjonalnie w ruchu drogowym,  nigdy nie zyskamy ich poparcia. Często zresztą jako rowerzyści narzekamy na agresywne zachowania kierowców, którzy wykorzystują swoją dominującą pozycję (wedle zasady “większy może więcej”) – nie testujmy takich zachowań wobec pieszych!  Piesi to najmniej chronieni użytkownicy dróg – należy im się zatem największa uwaga. Mimo że pieszym jest każdy, rowerzysta zsiadając z roweru, jak i kierowca wysiadający ze swojego auta, to właśnie głos pieszych najczęściej ginie w konsultacjach nowych projektów drogowych. Wynika to z faktu, że piesi jako grupa uczestników ruchu są wciąż niezorganizowani. Poza tym skoro wszyscy są pieszymi to po co w ogóle się organizować i uprawiać aktywny lobbying, by polepszyć los osób pieszych? Czas zewrzeć siły i uwspólnić myślenie w duchu zrównoważonego transportu. Na to też zwracaliśmy szczególną uwagę podczas szkoleń w ramach Miejskiej Akademii Rowerowej.

Zrównoważony transport stawia na pierwszym miejscu pieszych

 

Projekt Miejska Akademia Rowerowa finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania