Rozpoczynamy cykl wpisów edukacyjnych w ramach Miejskiej Akademii Rowerowej. Jednym z aspektów poruszania się w ruchu, na który zwracaliśmy szczególną uwagę podczas prowadzonych szkoleń, było pokonywanie skrzyżowań równorzędnych.

Zgodnie z polskim prawem, w sytuacji gdy na skrzyżowaniu nie jest określone pierwszeństwo, skrzyżowanie to traktuje się jako równorzędne. Wówczas pierwszeństwo mają wszystkie pojazdy zbliżające się do skrzyżowania z naszej prawej strony (reguła prawej ręki). Warto podkreślić, że nie ma tu znaczenia ani to, która jezdnia jest szersza, ani rodzaj poruszającego się pojazdu (rowery i samochody mają takie same prawa jak i obowiązki na skrzyżowaniu równorzędnym).

Istnieją jednak dwa przypadki, w których bezwzględnie powinniśmy ustąpić pierwszeństwa, niezależnie od tego skąd pojazd nadjeżdża. Pierwszy z nich to poruszający się na sygnale pojazd uprzywilejowany. Drugim zaś są tramwaje, które również na skrzyżowaniu równorzędnym zawsze będą miały pierwszeństwo. Czasem jednak użytkownicy dróg nie są pewni kto powinien jechać pierwszy – najczęściej wówczas obie strony stają, co powoduje spowolnienie ruchu albo… zobaczcie sami nasz film 😉

Warto jeszcze zaznaczyć, że istnieje również znak ostrzegawczy, oznaczany jako A-5, który informuje nas o zbliżaniu się do skrzyżowania równorzędnego. W Poznaniu najczęściej można go spotkać w miejscach, gdzie niedawno została zmieniona organizacja ruchu (nastąpiła zmiana pierwszeństwa) – na przykład w wyznaczonej w centrum miasta strefie Tempo 30.

Znak A-5 informujący o skrzyżowaniu równorzędnym ustawiony pod Kupcem Poznańskim, przy skrzyżowaniu z ulicą Podgórną.

Jak zatem uchronić się przed nieporozumieniami?
Zasady są klasycznie proste:

  • Zbliżając się do skrzyżowania zawsze patrzmy na znaki. Skrzyżowania z ustalonym pierwszeństwem zawsze będą oznaczone którymś z dwóch znaków.

Pierwszy z nich oznacza ustępowanie pierwszeństwa, drugi pokazuje że to my, dojeżdżając do skrzyżowania, zachowujemy pierwszeństwo

  • Gdy skrzyżowanie nie posiada znaków pierwszeństwa bądź znak A-5, wówczas jest to skrzyżowanie równorzędne
  • Na skrzyżowaniu równorzędnym ustępujemy wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z naszej prawej strony
  • Zawsze przepuszczamy tramwaje oraz pojazdy uprzywilejowane na sygnale, bez względu na to, z którego kierunku nadjeżdżają

Projekt Miejska Akademia Rowerowa finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania