Nie. Przez kilka lat organizowaliśmy comiesięczne rajdy, jednak ze względu na nakład bardziej spójnej z celami Stowarzyszenia pracy, musieliśmy z nich zrezygnować. Nie wykluczamy powrotu do rajdów, o ile wyłonią się nowe, chętne do ich organizacji i koordynacji osoby.

Za to co roku organizujemy 3 duże przejazdy rowerowe (Święto Cykliczne, Rowerowe Powitanie Wiosny oraz rajd z okazji Dnia bez Samochodu).  Szczegóły wydarzeń każdorazowo publikujemy na naszym profilu na Facebooku.