Ponad 1500 poznaniaków zagłosowało w zeszłym roku na projekt Rowerowy Grunwald. Zakładał on m.in. udrożnienie przejazdu rowerami wzdłuż ul. Słonecznej w poprzek Grochowskiej. Jak się niedawno okazało, to właśnie do ul. Słonecznej ma być w pierwszym etapie wybudowana od strony centrum Rowerowa Trasa Grunwaldzka, a więc projekt PBO okazuje się tym potrzebniejszy. Jaka rysuje się przyszłość tego rozwiązania?

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przygotowuje obecnie koncepcje rozwiązań dla skrzyżowania Grochowska/Słoneczna. Wiodąca koncepcja, którą przedstawiono radzie osiedla, jest jednak nieakceptowalna pod kątem bezpieczeństwa i komfortu nie tylko rowerzystów, ale również pieszych. Wbrew mojej intencji jako autora pomysłu proponuje się wciskanie rowerzystów na chodnik, a na dokładkę odsuwanie przejścia dla pieszych od przystanku.

Tymczasem z założenia chodziło o stworzenie dla rowerzystów azylu w pasie rozdziału między jezdniami ul. Grochowskiej, z wlotami z jednej i drugiej strony na wprost ul. Słonecznej. Jako mieszkaniec Grunwaldu cieszyłbym się, gdyby temu towarzyszyło dodatkowo wytyczenie dodatkowego przejścia po drugiej stronie ul. Słonecznej, ale bez likwidacji obecnego.

Poniżej przedstawiam szczegółowo, co zakłada obecna koncepcja, a także co postuluję dla tego miejsca.

Wiodąca koncepcja ZDM

Co się proponuje?

Rowerzyści jadący Słoneczną przy dojeździe do Grochowskiej mają skręcić w lewo po przejeździe rowerowym w poprzek ulicy, wjechać na chodnik, na którym urzędnicy chcą dopuścić ruch rowerowy, następnie przejechać przez kolejne przejazdy rowerowe w poprzek Grochowskiej, po drugiej stronie znów przejechać przez chodnik i z niego włączyć się dalej do ruchu.

Koncepcja w tej formie oznacza:

 • pogorszenie sytuacji pieszych na chodnikach, na które wysyła się rowerzystów
 • wydłużenie dojścia z jednej strony Grochowskiej na drugą w rejonie przystanku autobusowego Promienista
 • pogorszenie bezpieczeństwa rowerzystów, którzy niepotrzebnie dodatkowo będą przecinać ruch samochodowy, skręcając w lewo przed skrzyżowaniem z Grochowską (dotyczy obu kierunków jazdy)
 • oswajanie z ruchem rowerowym po chodnikach – w jednych częściach miasta zwalczanym, krytykowanym, wiążącym się z mandatami, a tutaj po prostu legalizowanym

Alternatywa

Elementy rozwiązania:

 • Łącznikowa droga dla rowerów w pasie rozdziału ul. Grochowskiej z wylotami na wprost obu wlotów ulicy Słonecznej
 • Dodatkowe przejście dla pieszych w poprzek ul. Grochowskiej po drugiej stronie ul. Słonecznej
 • Wlot ul. Słonecznej pod kątem prostym (już przewidziany)
  Spowolnienie ruchu samochodowego na Grochowskiej przez delikatne esowanie na dojazdach lub poduszki berlińskie

Korzyści z przyjęcia alternatywy:

 • Prosty, czytelny układ dla rowerzystów, jazda cały czas na wprost przez skrzyżowanie
 • Czytelne zasady pierwszeństwa dla rowerzystów i kierowców aut (pierwszeństwo pojazdów poruszających się wzdłuż Grochowskiej)
 • Niezakłócone istniejące szlaki piesze, uzupełnienie ich o dodatkowe przejście, skracające część relacji
 • W porównaniu do stanu obecnego: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się w poprzek ul. Grochowskiej oraz wzdłuż ul. Grochowskiej od strony centrum.

Mam nadzieję, że Zarząd Dróg Miejskich skoryguje swoje plany.

 

Inspiracje

Przykłady podobnych rozwiązań

Kraków. Z ulicy podporządkowanej samochody mogą jeździć tylko na prawo. Na pasie rozdziału poprowadzono drogę dla rowerów, która lekko się wije, żeby wyjść na wprost ulicy po przeciwnej stronie.

Radom. Tutaj wykorzystano dwa niezależne przejazdy, żeby rowerzyści w obu kierunkach mogli jechać możliwie prosto.

 

Antwerpia, Belgia. Brak oznakowania poziomego. Sytuacja czytelna, przed skrzyżowaniem znak Ustąp pierwszeństwa.