„Rowerowy Poznań 2014” to kampania, która ma na celu spojrzenie na rowerowe „tu i teraz” z pewnej perspektywy, wyciągnięcie wniosków i stworzenie planów na przyszłość. Można ją porównać do fotografii rowerowej rzeczywistości poznaniaków. Zatrzymamy się na chwilę w codziennym pędzie i spojrzymy wokół, kto jedzie obok nas, gdzie – jako rowerzyści – jesteśmy, co nas czeka i o czym rowerowym marzymy. Skupimy się, więc, wokół formułowania odpowiedzi na trzy pytania: „Kim jesteśmy?”, „Gdzie jesteśmy?” i „Dokąd zmierzamy?”

Kampania „Rowerowy Poznań 2014” zainicjowana została przez Sekcję Rowerzystów Miejskich i otwarta jest dla wszystkich, którym rozwój ruchu rowerowego w Poznaniu jest bliski. Pierwsze działania odbędą się w wakacje (lipiec-sierpień’14), a ich kulminacja nastąpi we wrześniu, podczas Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-23 września).

Odpowiadając na pytanie: „Kim jesteśmy?” chcemy stworzyć portret poznańskiego rowerzysty miejskiego. Ciekawi nas, kto wybiera rower jako codzienny środek transportu. Z jakich powodów? Czym się sugeruje przy wyborze trasy? A także, kto jeździłby rowerem, gdyby w mieście nastąpiły pozytywne zmiany? Kto, choć sam nie jeździ, ruch rowerowy wspiera? Zapisem odpowiedzi, zebranych podczas spotkań na ulicy, happeningów i akcji internetowej ma się stać filmowy reportaż.

Pochylając się nad pytaniem: „Gdzie jesteśmy?” chcemy dokonać audytu stanu rozwoju infrastruktury rowerowej. Narzędziem badań będą m.in. patrole rowerowe w śródmiejskich dzielnicach, analiza miejskiego „Programu Rowerowego na lata 2007-2015” oraz działania angażujące internautów. Uzupełnieniem badań staną się spotkania tematyczne i wykłady.

Hasło „Dokąd zmierzamy?” ma nas doprowadzić do odpowiedzi na pytania o rowerową przyszłość Poznania. W wyniku naszych działań powstanie zapis wizji, oczekiwań i obaw poznańskich rowerzystów. Kwestie techniczne, konieczne do poprawnego budowania dobrej infrastruktury drogowej zbierzemy z kolei w „Zeszycie Dobrych Praktyk”. Chcielibyśmy, aby stało się on realną pomocą dla urzędników, właścicieli nieruchomości i wszystkich tych, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie.

Mamy nadzieję, że kampania „Rowerowy Poznań 2014” pozwoli na pokazanie rzeczywistego stanu rozwoju ruchu rowerowego w mieście. Chcemy również, aby w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych, dokumenty będące efektem kampanii mogły służyć badaniu wiedzy i poglądów kandydatów, a później, być odniesieniem do dalszych prac dla nowego samorządu.

Kampania jest współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w ramach projektu „Rowerowa sieć społecznej aktywności dla partycypacji w polityce transportowej państwa”

SWISS CONTRIBUTION