Pod koniec lutego ZDM ogłosił konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy Działowej, św. Wojciech i Księcia Józefa. Zmiany te mają obejmować wyznaczenie na ul. Działowej kontrapasa przy skrzyżowaniu z ul. Solną i kontraruchu na odcinku do ul. Św. Wojciech, a także zmiany na przejeździe rowerowym na skrzyżowaniu św. Wojciech/Księcia Józefa. W obrębie tych ulic miałyby pojawić się także nowe znaki pionowe oraz znaki poziomie P-27, zwane „sierżantami”.

Poniżej zamieszczamy uwagi naszej Sekcji do powyższej koncepcji. Uwagi zostały przesłane w ramach konsultacji społecznych do ZDM, a także do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Oficera Rowerowego.Działowa_2

Księcia Józefa

Postulujemy wymalowanie znaków P-27 na odcinku pomiędzy al. Niepodległości i ul. Św. Wojciech, naprzeciw kontrapasa. Poprawi to czytelność oznakowania kierunku jazdy i ograniczy sytuacje, w których rowerzyści błędnie korzystają z kontrapasa, traktując go jako dwukierunkowy pas rowerowy.

Św. Wojciech

Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem Św. Wojciech/Wolnica/Małe Garbary a Wzgórzem Św. Wojciecha należy uporządkować ruch rowerowy. Zalecamy zastąpienie dwukierunkowego pasa rowerowego kontrapasem lub kontraruchem. Po przeciwnej stronie należy wymalować znaki P-27. Na Wzgórzu Św. Wojciecha sugerujemy zlikwidowanie skośnego przejazdu rowerowego. Obecne rozwiązanie wprowadza rowerzystów w błąd wskazując, że należy kontynuować jazdę po chodniku.

Działowa

U zbiegu ulic Działowej i Św. Wojciech zalecamy poprowadzenie kontraruchu dalej na wprost, bez wykorzystania skośnego przejazdu przez łącznik. Na łączniku należy umieścić tabliczkę „Nie dotyczy rowerów” ze znakiem B-2. Umożliwi to rowerzystom łatwy wjazd od strony kościoła Św. Wojciecha.

Działowa/Wolnica/Plac Wielkopolski

Proponujemy wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Wolnica, w rejonie przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Działowej i Wolnica. Aby umożliwić rowerzystom wjazd bezpośrednio na zachodnią jezdnię placu Wielkopolskiego, przejazd mógłby być odsunięty nieco na zachód od przejścia dla pieszych. Można też przypuszczać, że z takiego przejazdu będą rzadziej korzystać piesi. Tory jazdy dla rowerzystów powinny być z obu stron oznaczone czerwoną nawierzchnią. Azyl pomiędzy jezdniami powinien być wyśrodkowany i mieć szerokość co najmniej 3 metrów (sugerowana szerokość to 3,5 metra, ze względu na szacowany duży ruch rowerowy w tym miejscu). Swobodny wjazd i wyjazd rowerzystów w stronę przejazdu przez ul. Wolnica będzie możliwy tylko w przypadku usunięcia części słupków od strony ul. Działowej, pomiędzy słupem a stojakami. Aby zapewnić ciągłość ruchu rowerowego, wskazane byłoby wyznaczenie kontraruchu rowerowego w zachodniej jezdni placu Wielkopolskiego, pomiędzy ulicami 23 Lutego i Wolnica.

Działowa_1

Realizacja proponowanego przez nas rozwiązania pozwoli na stworzenie wygodnego, bezpiecznego ciągu rowerowego, biegnącego od ścisłego centrum, poprzez Wzgórze Św. Wojciecha, w kierunku Cytadeli i północnych dzielnic Poznania. Zyskają na tym także studenci pobliskiego Uniwersytetu Artystycznego. Warto podkreślić, że rejon ulic objętych konsultacjami już teraz cieszy się popularnością wśród rowerzystów, o czym świadczy chociażby przypadkowe zdjęcie z Google Street View: Przejazd Działowa_Wolnica Pl. Wielkopolski