Zapraszamy serdecznie do konkursu na portalu FB Rowerowy Poznań (www.facebook.com/rowerowypoznan).

Jeśli w codziennych dojazdach przesiadłeś się z samochodu na rower, to konkurs dla Ciebie! Pokaż, co zyskałeś, a masz szansę wygrać rowerowe nagrody!

 


REGULAMIN KONKURSU „ZGUB DWA KÓŁKA. WYBIERZ ROWER”
W RAMACH DNIA BEZ SAMOCHODU

Informacje ogólne

 1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji „Sekcja Rowerzystów Miejskich”.
 2. Czas trwania konkursu: od 17.09.2015 do 24.09.2015 (do godziny 24:00).

Zasady udziału w konkursie

 1. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która w najciekawszy sposób zilustruje hasło „Zgub dwa kółka” pokazując, co zyskała, przesiadając się na rower.
 2. Zgłaszana praca powinna mieć formę graficzną. Może to być: fotografia, rysunek, komiks, mem, infografika, ilustrowana historia. Przyjmowane będą prace w postaci nieedytowalnych plików, np. JPG, PNG, BMP, TIFF, PDF.
 3. Pracę konkursową należy przesłać na adres zgub2kolka@gmail.com. Przesyłając pracę, podaj swoje imię i nazwisko.
 4. Przesyłając pracę konkursową, wyrażasz zgodę na zamieszczenie jej przez organizatora w albumie na stronie Rowerowy Poznań na Facebooku oraz na stronie internetowej https://rowerowypoznan.pl.
 5. Biorąc udział w konkursie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu.
 6. 1 osoba może przesłać tylko 1 pracę konkursową.
 7. Przesyłane prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Biorąc udział w konkursie oświadczasz, że posiadasz prawa autorskie do zgłaszanej pracy konkursowej.

Wyłonienie zwycięzców

 1. Głosowanie na najlepsze prace będzie odbywało się poprzez klikanie „Lubię to” przy zdjęciach zamieszczonych w albumie na stronie Rowerowy Poznań na Facebooku.
 2. Zwycięzcą zostanie autor pracy, która zostanie polubiona przez największą liczbę osób. O zwycięstwie zadecyduje liczba głosów z godziny 24:00 24.09.2015.
 3. Każdy użytkownik Facebooka może zagłosować na dowolną liczbę prac.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową 25.09.2015.

Nagrody

 1. W ramach konkursu zostaną przyznane 3 nagrody dla osób, których prace zdobędą największą liczbę głosów:
 • Dzwonek rowerowy „I love my bike” i mapa Rowerowy Poznań
 • Dzwonek rowerowy „Zegar” i mapa Rowerowy Poznań
 • Komplet lampek rowerowych „Biedronki” i mapa Rowerowy Poznań
 1. Nagrody, ufundowane przez sklep internetowy Bike Belle (http://bikebelle.pl/) nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.
 2. Wręczenie nagród odbędzie się 26.09.2015 około 13:30, podczas pikniku z okazji Dnia bez Samochodu w Parku Kasprowicza.
 3. W przypadku braku możliwości odebrania nagrody w podanym terminie, skontaktuj się z organizatorem. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana w ciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu, przepada.

Oświadczenie wymagane przez serwis Facebook

 1. Konkurs będzie przeprowadzany z wykorzystaniem strony Rowerowy Poznań na Facebooku, ale serwis Facebook nie jest organizatorem ani sponsorem konkursu i nie jest z nim w żaden sposób związany.
 2. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie danych osobowych uczestników – dane te zostaną dostarczone organizatorowi w mailu z pracą konkursową.