Już niedługo będziemy zapraszać Was na tradycyjne Rowerowe Powitanie Wiosny, a póki co mamy dla Was konkurs związany z tym wydarzeniem. Zachęcamy Was do przesyłania zdjęć pokazujących, że sezon rowerowy trwa cały rok i że rower z powodzeniem może służyć jako środek transportu także zimą.

Dla autorów najpopularniejszych zdjęć mamy nagrody ufundowane przez sklep rowerowy One More Bike: https://www.facebook.com/onemorebikepoznan/

Na stronie Rowerowego Poznania na Facebooku: https://www.facebook.com/rowerowypoznan/ znajdziecie więcej informacji o konkursie, a poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa.

 

REGULAMIN KONKURSU „ZIMOWY PORTRET ROWERZYSTY” W RAMACH ROWEROWEGO POWITANIA WIOSNY

Informacje ogólne

 1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji „Sekcja Rowerzystów Miejskich”.
 2. Czas trwania konkursu: od 15.02.2016 do 17.03.2016 (do godziny 24:00).

Zasady udziału w konkursie

 1. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która prześle najciekawsze zdjęcie ilustrujące hasło “Zimowy portret rowerzysty”.
 2. Zgłaszana praca powinna mieć formę zdjęcia. Na zdjęciu może znajdować się dodatkowo tekst lub grafika związana z tematyką konkursu. Przyjmowane będą prace w postaci nieedytowalnych plików, np. JPG, PNG, BMP, TIFF, PDF.
 3. Pracę konkursową należy przesłać na adres zimowyportret@gmail.com. Przesyłając pracę, podaj swoje imię i nazwisko.
 4. Przesyłając pracę konkursową, wyrażasz zgodę na zamieszczenie jej przez organizatora w albumie na stronie Rowerowy Poznań na Facebooku oraz na stronie internetowej https://rowerowypoznan.pl.
 5. Biorąc udział w konkursie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu.
 6. 1 osoba może przesłać tylko 1 pracę konkursową.
 7. Przesyłane prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Biorąc udział w konkursie oświadczasz, że posiadasz prawa autorskie do zgłaszanej pracy konkursowej.

Wyłonienie zwycięzców

 1. Głosowanie na najlepsze prace będzie odbywało się poprzez klikanie „Lubię to” przy zdjęciach zamieszczonych w albumie na stronie Rowerowy Poznań na Facebooku.
 2. Zwycięzcą zostanie autor pracy, która zostanie polubiona przez największą liczbę osób. O zwycięstwie zadecyduje liczba głosów z godziny 24:00 17.03.2016.
 3. Każdy użytkownik Facebooka może zagłosować na dowolną liczbę prac.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową 18.03.2016.

Nagrody

 1. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody dla trzech osób, których prace zdobędą największą liczbę głosów. Szczegółowa informacja na temat nagród zostanie zamieszczona na stronie wydarzenia na Facebooku, nie później niż 1.03.2016. Sponsorem nagród jest sklep rowerowy One More Bike: https://www.facebook.com/onemorebikepoznan/
 2. Wręczenie nagród odbędzie się 19.03.2016, około godziny 13:30, po zakończeniu przejazdu w ramach Rowerowego Powitania Wiosny, na Moście Jordana.
 3. W przypadku braku możliwości odebrania nagrody w podanym terminie, skontaktuj się z organizatorem. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana w ciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu, przepada.

Oświadczenie wymagane przez serwis Facebook

 1. Konkurs będzie przeprowadzany z wykorzystaniem strony Rowerowy Poznań na Facebooku, ale serwis Facebook nie jest organizatorem ani sponsorem konkursu i nie jest z nim w żaden sposób związany.
 2. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie danych osobowych uczestników – dane te zostaną dostarczone organizatorowi w mailu z pracą konkursową.
Kategorie: Aktualności