W nawiązaniu do artykułu Marcina Idczaka „Szykuje się komunikacyjna rewolucja w centrum Poznania” z Głosu Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia br., Rowerowy Poznań pragnie wyrazić swoje stanowisko ws. opisanych w artykule zmian.

Przede wszystkim chcemy podkreślić, że z naszej perspektywy nie jest to rewolucja a jednie pakiet zmian, które uporządkowują ruch w rejonie placu Wolności oraz ulic 3 maja/Ratajczaka/27 grudnia. Dotychczasowe rozwiązania były dla wielu stron niekomfortowe. Piesi mieli ograniczoną przestrzeń na chodniku wzdłuż ul. 27 grudnia, rowerzyści jeździli tam wąskim, miejscami nierównym, pasem, często zastawionym przez auta dostawcze. Z kolei kierowcy, skręcający z placu Wolności w lewo w ul. Ratajczaka, nie raz blokowali ruch tramwajowy, część z nich próbowała skręcać również z lewego pasa od strony Arkadii.

Poprowadzenie ścieżki rowerowej obecnym lewoskrętem na wysokości przystanku dobrze wpisuje się w podkreślaną przez nas strategię przenoszenia ruchu rowerowego z chodników na ulice. Choć proponowane zmiany należy oczywiście dokładnie przeanalizować, wydają się one trafne i potrzebne.