Poniższy wpis pierwotnie pojawił się 12 lipca na naszym koncie na Facebooku. Od tego czasu sytuacja nie uległa zmianie i w dalszym ciągu temat nowego oznakowania buspasów z dopuszczeniem ruchu rowerowego jest częstym pytaniem kierowanym do naszego stowarzyszenia. Poniżej wyjaśniamy aktualną sytuację oraz zachęcamy do wysyłania we własnym imieniu pisma do Miejskiego Inżyniera Ruchu.


Zmiany w oznakowaniu buspasów z dopuszczeniem ruchu rowerowego to temat, który w ciągu ostatnich 2 tygodni najczęściej pojawia się w pytaniach od Was. Niestety dostajemy także sygnały o niesłusznym przeganianiu rowerzystów z buspasów przez kierowców taksówek.

Na buspasach zaczęło znikać malowanie symbolu roweru, który jest zastępowany napisem „DOP”; zmienia się także treść pionowych znaków drogowych. W efekcie końcowym jedyną informacją o możliwości poruszania się rowerzystów będzie niewielki piktogram roweru na białej tabliczce podznakowej.

Kierowcy muszą mieć wyraźną informację, że po buspasie mogą jeździć rowerzyści. Przeganianie rowerzystów z buspasów przez samozwańczych szeryfów w autach nigdy nie powinno mieć miejsca.

O ile standaryzacja oznakowania buspasów z dopuszczeniem różnych grup pojazdów jest potrzebna, to nie może ona odbywać się kosztem największej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli rowerzystów. Oznakowanie powinno być także intuicyjne z punktu widzenia rowerzysty – na pasach rowerowych konieczne jest malowanie symbolu roweru i naturalnie taka sama logika powinna zostać zastosowana na buspasie z dopuszczonym ruchem rowerowym. Dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem do Miejskiego Inżyniera Ruchu, aby poprawić bezpieczeństwo i intuicyjność ruchu rowerowego na buspasach.

Na przykładzie ul. Mostowej na infografice pokazaliśmy jak wyglądało oznakowanie buspasa dotychczas; obecnie mamy do czynienia z etapem pośrednim, który prawdopodobnie wynika z bałaganu przy wdrożeniu oznakowania; a na końcu pokazaliśmy rysunki z oznakowaniem jakie zatwierdził Miejski Inżynier Ruchu. Mamy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi…


Stowarzyszenie Rowerowy Poznań wysłało pismo do Miejskiego Inżyniera Ruchu w dniu 8 lipca 2019 i do dzisiaj (30 lipca 2019) nie otrzymaliśmy żadnego sygnału, aby coś miało się zmienić. Dlatego zachęcamy, aby każdy indywidualnie wysłał swoje zastrzeżenia do nowej organizacji ruchu. Poniżej wzór pisma do wykorzystania – przypominamy, że odpowiedź na pismo nadejdzie tylko wtedy, jeśli zostanie podpisane i zostaną podane dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania. Poniższe pismo należy wysłać na adres e-mail mir@um.poznan.pl

Szanowni Państwo,
jako rowerzysta/rowerzystka regularnie korzystam z buspasów z dopuszczeniem ruchu rowerowego w Poznaniu. Niestety ostatnie zmiany w ich oznakowaniu, tj. usunięcie z jezdni znaków P-23 w znaczącym stopniu obniżyło moje poczucie bezpieczeństwa w korzystaniu z nich. Włączenie rowerów do kategorii pojazdów „DOP” spowodowało nieczytelność i może generować niepotrzebne konflikty na linii rowerzyści-kierowcy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, zwracam się z prośbą o pilny powrót do znanego i sprawdzonego oznakowania w postaci umieszczania znaku P-23 na jezdni.

Z poważaniem,