Rower publiczny staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu w miastach Polski. Z roku na rok swoje systemy uruchamiają kolejne miasta, a inne rozbudowują je o kolejne stacje.

Powodzenie systemu roweru publicznego zależy zarówno od taryfy, jakości sprzętu, komfortu wypożyczania, jak i samego rozmieszczenia stacji w przestrzeni miejskiej. O ile rozlokowanie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego w Poznaniu jest szeroko dyskutowane, o tyle po wybraniu lokalizacji mniejszą wagę przykłada się do odpowiedniego umieszczenia stacji w obrębie infrastruktury ulicy.

Chodnik czy jezdnia?

Podstawowym błędem w lokalizacji stacji w Poznaniu jest umieszczanie ich w chodnikach, a nie w jezdni. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym rower jest pojazdem, a więc w większości wypadków powinien znajdować się na jezdni – to właśnie stamtąd rowerzysta musi mieć łatwy dostęp do stacji dokujących i właśnie na jezdnię powinien mieć możliwość dostać się najwygodniej po wypożyczeniu jednośladu. Dzisiejsze umieszczanie stacji na chodnikach powoduje, że rowerzysta jeżdżący zgodnie z prawem ma często problem z legalnym dostępem do stacji, a jednocześnie wzmacniane są negatywne zachowania rowerzystów poruszających się po chodnikach.

W związku z powyższym zaleca się umieszczanie stacji na poziomie jezdni, bez oddzielenia krawężnikiem – najlepiej w specjalnie do tego celu utworzonej zatoce, albo w w miejscu zlikwidowanych miejscach postojowych.

Dostępność dla użytkowników

Kluczowym aspektem lokalizacyjnym dla stacji PRM jest jego umieszczenie w miejscu, do którego można dotrzeć z wielu różnych kierunków. Typowym przykładem takiej lokalizacji jest większe skrzyżowanie lub ważny punkt przesiadkowy komunikacji publicznej.

W przypadku takich lokalizacji bardzo ważne jest, aby stacja była umieszczona możliwie najbliżej tarczy skrzyżowania lub miejsca przesiadek. Ponadto organizacja ruchu na skrzyżowaniu powinna umożliwiać komfortowy dojazd do stacji z wszystkich potencjalnych kierunków nadjeżdżania rowerzystów, a także możliwość wyjazdu z niej w dowolnym, wybranym przez rowerzystę kierunku.

Podobnie, dostępność piesza stacji także powinna umożliwiać komfortowe dotarcie do niej z wszystkich chodników i ciągów pieszych w okolicy skrzyżowania, a szczególnie z przystanków komunikacji zbiorowej.

Dostępność dla pasażerów komunikacji publicznej

Podobnie, pasażerowie komunikacji publicznej, którzy chcieliby pokonać ostatni etap swojej podróży na rowerze, powinni być w stanie zlokalizować stację w momencie opuszczania pojazdu komunikacji zbiorowej i być w stanie dojść do niej przynajmniej równie szybko, jak do innego przystanku transportu zbiorowego, z którego możliwa jest przesiadka.

Widoczność stacji roweru publicznego

Innym ważnym aspektem lokalizacji stacji roweru publicznego jest jego widoczność z możliwie największej liczby kierunków, z których może nadjeżdżać rowerzysta.

Taryfa stosowana w Poznaniu zachęca do częstej wymiany rowerów, a więc rowerzysta powinien móc z daleka zlokalizować najbliższą stację, aby na niej móc wymienić rower i kontynuować podróż.