Ze względu na potrzebę mobilności rowerzystów, a także sytuacje awaryjne (typu uszkodzenie roweru, lub pogorszenie warunków pogodowych) powinna istnieć możliwość przewozu rowerów w pojazdach komunikacji miejskiej. W Europie coraz powszechniej stosuje się specjalne miejsca w komunikacji miejskiej przeznaczone na przewóz rowerów. Są one zlokalizowane np. z tyłu lub przodu pojazdu (za pomocą specjalnych bagażników), lub przeznaczona jest w pojeździe przestrzeń wewnątrz pojazdu specjalnie dla rowerzystów – co ze względu na wygodę i funkcjonalność jest preferowanym rozwiązaniem.

W Poznaniu Regulamin Przewozów określany jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania. Aktualny stan prawny można sprawdzić na stronach www.ztm.poznan.pl. Regulamin ZTM z 11 czerwca 2014 r. zezwala na przewożenie rowerów w pojazdach komunikacji miejskiej, ale także określa odpowiedzialność za bezpieczny przewóz roweru, która to w znacznej mierze spoczywa na przewożącym rower. Szczegóły zawarte są w §20 Regulaminu:

Zabrane ze sobą rzeczy, w tym również rower, należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.

Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone w pojeździe dla osoby na wózku inwalidzkim, względnie osoby z wózkiem dziecięcym, ma bezwzględny obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się w nim osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone.

Ważną kwestią jest także odpłatność za przewóz rowerów. Ze względu na korzyści jakie niesie ze sobą ruch rowerowy zalecane jest, by przewóz rowerów w komunikacji miejskiej był nieodpłatny.