System rowerów miejskich jest dobrym dopełnieniem transportu zbiorowego – umożliwia pasażerom podróż na krótkich odcinkach w wygodny i tani sposób. Rowery miejskie są także wizytówką wielu miastach europejskich, a od niedawna także i polskich. By system sprawnie funkcjonował muszą być spełnione niżej opisane kryteria.

Przede wszystkim stacje rowerów powinny być zlokalizowane w miarę blisko istotnych źródeł i celów podróży w mieście, tak by system realnie służył mieszkańcom. Co dalej za tym idzie – by to spełnić – konieczna jest odpowiednia ilość (gęstość) stacji. Ważny jest bowiem komfort, że udając się do celu podróży będziemy mogli łatwo znaleźć stację i pozostawić rower w bliskiej odległości do naszego celu podróży. Także ważnym jest niezawodność sieci, a więc pewność, że jeśli będziemy chcieli wypożyczyć rower, a na najbliżej stacji go nie znajdziemy – to w niewielkiej odległości znajduje się kolejna stacja. Właśnie dlatego zalecanym jest, by stacje znajdowały się obok siebie w odległości co najwyżej 300-400 metrów i koniecznie zlokalizowane były przy każdym z ważniejszych punktów przesiadkowych.

Co warto podkreślić – rowery miejskie nigdy nie będą w stanie zastąpić sprawnej komunikacji miejskiej (co widać np. na przykładzie braku tramwaju dojeżdżającego do kampusu na Morasku), a ich funkcjonowanie w miejscach gdzie napływ osób odbywa się w sposób regularny i tylko w określonych godzinach (czyli przykładowo przy fabrykach) wymaga szczególnej uwagi operatora systemu. Aby system był efektywny, rowery powinny być cały czas w ruchu – wymaga to aktywnej roli operatora w dbaniu o to, żeby na stacjach zawsze znajdowały się rowery gotowe do wypożyczenia oraz wolne miejsca umożliwiające oddanie jednośladu. Oczywiście system wypożyczalni nie będzie funkcjonować bez sprawnego serwisu i monitoringu stanu systemu.

Wypożyczenie roweru musi być tanie, lub nawet częściowo darmowe dla użytkownika (np. dla pierwszej godziny) ponieważ rowery mają przede wszystkim stanowić alternatywę dla obciążającego miasto ruchu samochodowego.

Warto wspomnieć o potrzebie łatwości użytkowania takiego systemu na wszystkich etapach: począwszy od założenia dedykowanego konta użytkownika, przez wypożyczeni i zdanie roweru. Płatność i wypożyczenie powinno być zintegrowane z innymi systemami funkcjonującymi w mieście takimi jak karta miejska (w Poznaniu: PEKA), czy też możliwe za pomocą np. karty kredytowej (gdyby wypożyczenia chciał dokonać gość). Dużą pomocą w korzystaniu z sytemu są aplikacje dostępne na smartfonach, które umożliwiają wypożyczenie roweru ze swojego konta, ale także pomagają odnaleźć najbliższą stację wypożyczalni i sprawdzić na niej ilości dostępnych rowerów.

System stacji jaki istnieje w Poznaniu umożliwia pozostawienie roweru po wyczerpaniu miejsc parkingowych, co jest bardziej korzystne niż systemy gdzie rowery się „dokuje”. Jedyną uciążliwością jest jedynie to, że po wypożyczeniu roweru zamiast zwolnienia go z „doku” otrzymujemy szyfr do zabezpieczenia, przez co samo wypożyczenie zajmuje więcej czasu (za to unikamy sytuacji w której krążymy po stacjach szukając miejsca do zwrotu wypożyczonego roweru).

Więcej o rowerach miejskich w Poznaniu: http://www.ztm.poznan.pl/komunikacja/rowery/pozna-ski-rower-miejski-prm/