Dzięki Waszej mobilizacji w Poznańskim Budżecie Obywatelskimi możemy cieszyć się nową inwestycją rowerową! – po południowej stronie Parku Sołackiego powstała asfaltowa droga rowerowa.

Projekt zgłoszony do PBO2018 zdobył najwięcej głosów mieszkańców w rejonie Sołacza, Ogrodów, Woli i Winiar w 2017 roku. Celem projektu była m.in. budowa blisko 900-metrowej trasy, która ma pozwolić szybko i bezpiecznie objechać Park Sołacki oraz ułatwić komunikację rowerową wschód-zachód. Regulamin parku zakazuje możliwość jazdy rowerem i w sezonie letnim straż miejska regularnie wystawia tam mandaty. Stąd powstanie trasy objazdu było tak ważne.

Inwestycja rozpoczęła się w ostatnich miesiącach 2018 roku i układanie nawierzchni już się zakończyło, ale niestety z pewnym małym PROBLEMEM. Rosnące koszty budowy przewyższyły dostępną kwotę z PBO i do ukończenia całej trasy zabrakło około 60 metrów asfaltu. W związku z tym trasa nie łączy się bezpośrednio z ciągiem pieszo-rowerowym na ulicy Niestachowskiej, ale w pewnym momencie urywa się. Jednak aby zachować sens trasy, na końcu powstał łącznik z alejką parkową, z której piesi i rowerzyści mają wspólnie korzystać.

Zielona linia – ponad 800 metrów nowej asfaltowej drogi rowerowej po południowej stronie Parku Sołackiego Czerwona linia – brakujące 60 metrów asfaltu, które pozwoliłoby połączyć nową trasę z ciągiem pieszo-rowerowym na ulicy Niestachowskiej

Miejmy nadzieję, że ostatecznie inwestycję uda się zrealizować w zamierzonym kształcie (liczymy na pomoc miasta), a tymczasem dziękujemy Wam za głosy w PBO i obiecujemy informować o kolejnych realizacjach, których będzie jeszcze całkiem sporo w najbliższych miesiącach!

Na wiosnę Zarząd Zieleni Miejskiej planuje wdrożyć nowe oznakowanie wokół Parku Sołackiego, które ma być czytelniejsze dla rowerzystów – zdecydowanie popieramy to działanie, ponieważ ciągle widać z tym problem.

Efekt zmian – przed i po budowie


Fotorelacja – droga rowerowa w Parku Sołackim

Nowa asfaltowa droga rowerowa po południowej stronie Parku Sołackiego:W tym miejscu nieoczekiwanie kończy się nowa asfaltowa droga rowerowa i następuje przekierowanie ruchu na parkową alejkę, po której odbywa się także ruch pieszy:

Zabrakło 60 metrów asfaltu, aby połączyć się z ciągiem pieszo-rowerowym na ulicy Niestachowskiej:

Ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Niestachowskiej, a po prawej za krzakami widać niedokończoną trasę rowerową w Parku Sołackim: