Stowarzyszenie Rowerowy Poznań w roku 2019 przeprowadziło projekt „Pilotażowe analizy sprawnego i bezpiecznego dojazdu na poznańskie uczelnie”. W jego efekcie powstały materiały poradnikowe, analiza transportowa oraz raport z badań i analizy. Projekt został zrealizowany na zlecenie i ze środków Miasta Poznania.

Opracowane dokumenty dostępne są pod poniższymi linkami:

Na podstawie zebranych danych przygotowano również materiały poradnikowe (poradnik „Sposoby na Poznań” oraz 5 infografik), które zostały szerzej udostępnione w mediach społecznościowych.

W przystępny sposób zostały one zaprezentowane w tekście Sekrety szybkiego i sprawnego poruszania się po Poznaniu – poradnik nie tylko dla studentów >>