Przedstawiamy stanowisko Sekcji Rowerzystów Miejskich w sprawie planowanej reorganizacji ruchu w rejonie Placu Wolności. Wyrażamy zdecydowane poparcie dla tej inicjatywy i prezentujemy nasze uwagi. Przypominamy, że jeszcze dziś do północy można przesłać online opinię do ZDM.

27-grudniaWśród dwóch zaprezentowanych w ramach konsultacji wariantów zdecydowanie preferujemy wariant drugi. Zawiera on więcej korzystnych propozycji dla rowerzystów i daje szansę na znaczne poszerzenie przestrzeni dla pieszych. Pierwszy wariant natomiast z perspektywy rowerzystów jest mniej czytelny i utrwala niepotrzebny konflikt rowerzystów i pieszych, który wywoływany jest przez zlokalizowanie drogi dla rowerów na środku chodnika na ulicy 27 Grudnia.

Nasze najważniejsze uwagi dotyczące szczegółów II wariantu:

  1. Umożliwienie dojścia na przystanek „Aleje Marcinkowskiego” (między ul. Podgórną a Placem Wolności) poprzez wyznaczenie przejść dla pieszych przed przystankiem od strony południowej (dojścia od strony Galerii MM i ulicy Podgórnej). Postulat ten wielokrotnie był przywoływany przy innych okazjach przez społeczników i Radę Osiedla Stare Miasto.
  2. Pozytywnie oceniamy zawartą w wariancie II propozycję organizacji ruchu na skrzyżowaniu 27 Grudnia i Kantaka. Istniejące dotychczas rozwiązanie wlotu z kontrapasa na Kantaka było nieczytelne i wprowadzało w błąd rowerzystów jeżdżących w ciągu 27 Grudnia. Absolutnie nie należy go utrwalać.
  3. Ruch rowerowy z Alei Marcinkowskiego można poprowadzić dalej do skrzyżowania z ulicą Piekary wraz z umożliwieniem wjazdu w nią. Wprowadzenie ruchu rowerowego na dalszym odcinku – w kierunku Ratajczaka – byłoby pożądane, ale przy wydzieleniu go od ruchu pieszych. Prawdopodobnie będzie to możliwe dopiero w ramach późniejszej przebudowy ulicy.
  4. Być może można jeszcze w jakiś sposób poprawić malowanie na skrzyżowaniu ulic 27 Grudnia i Ratajczaka, np. przy wykorzystaniu tzw. sierżantów (P-27). Wobec likwidacji na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej można też zrezygnować ze śluz dla rowerzystów na północnym wlocie. Samą propozycję organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu oceniamy pozytywnie.
  5. Rekomendujemy na ulicach, gdzie pojawiają się kontrapasy, stosować zawsze po drugiej stronie malowanie P-27, które jest informacją zarówno dla rowerzystów, jak i kierowców. W tym przypadku dotyczy to ul. Ratajczaka.
  6. Uważamy, że wyłączanie powierzchni z ruchu jedynie poprzez malowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Kierowcy nie mają żadnych fizycznych ograniczników, co może przyczynić się do używania tych obszarów jako dodatkowych pasów, zwiększania prędkości czy też nielegalnego parkowania. Tymczasowo jednak jesteśmy w stanie takie rozwiązanie zaakceptować (do momentu realizacji projektu „Poznań – Centrum od nowa”).

PlwolnosciwystOsoby zainteresowane szczegółami projektu i chcące wypowiedzieć się w konsultacjach (mocno zachęcamy do wsparcia!) odsyłamy na stronę ZDM. Bezpośredni link do projektu tutaj >>