Początek roku 2016 miał być przełomowy dla polityki rowerowej Poznania. Pod patronatem prezydenta Wudarskiego, przy zaangażowaniu urzędników, ekspertów i strony społecznej, powstał raport z audytu BYPAD poświęcony jej dotychczasowej realizacji i zawierający szczegółowy harmonogram działań na następne 30 miesięcy.

Mija właśnie 6 miesięcy od daty ogłoszenia tego planu. W tym czasie zaplanowano realizację 15 zadań. W naszej ocenie tylko dwa z nich można uznać za w pełni zrealizowane!

Do dziś nie udało się powołać koordynatora polityki rowerowej (oficer rowerowy pozostaje szeregowym urzędnikiem bez dodatkowych kompetencji), nie rozpoczęto działania Poznańskiej Kampanii Rowerowej (miejski program informujący o polityce rowerowej) ani nawet nie uporządkowano informacji dla rowerzystów na miejskich stronach internetowych (wciąż można znaleźć nieaktualne, wprowadzające w błąd informacje!).

Opracowany przez nas dokument „Poznań po BYPAD-zie” zawiera szczegółowe podsumowanie realizacji zobowiązań miasta w ostatnich 6 miesiącach wraz z terminami i skutkami opóźnień.

Jesteśmy głęboko zawiedzeni obecną sytuacją. Oczekujemy od władz miasta zdecydowanych kroków i realizacji zobowiązań.

Przeczytaj:
POZNAŃ PO BYPAD-ZIE – Podsumowanie stanu realizacji polityki rowerowej miasta

Przeczytaj także odpowiedź urzędu na nasze pismo:
WTiZ – Odpowiedź