Do soboty 18 kwietnia 2020 do godz. 13:00 masz czas, aby wziąć udział w konsultacjach w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia zakazu korzystania z rowerów miejskich w czasie epidemii!

Poniżej znajdziesz instrukcję, jak możesz pomóc.

Jak możesz pomóc?

Skopiuj tekst pisma z poniższej ramki lub pobierz jako dokument Google.

Szanowni Państwo,
wnoszę o wykreślenie z projektu rozporządzenia § 16 ust. 3 o treści:
“Do odwołania zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.”
Dalsze utrzymywanie zakazu korzystania z rowerów publicznych jest w mojej ocenie nieuzasadnione.

Rower w czasie trwającej pandemii jest bezpieczną alternatywą dla transportu zbiorowego. W wielu polskich miastach, w tym w Poznaniu, funkcjonują wypożyczalnie rowerów publicznych. Z analizy danych dotyczących czasów i tras przejazdu użytkowników wynika, że rowery publiczne są wykorzystywane przede wszystkim w celach transportowych, umożliwiając bezpieczne dotarcie do pracy czy na zakupy.

Niezrozumiałe jest zakazywanie funkcjonowania wypożyczalni rowerów publicznych przy jednoczesnym umożliwieniu funkcjonowania wypożyczalni hulajnóg elektrycznych, skuterów czy samochodów. Jeśli zakaz jest spowodowany obawą przed dotykaniem kierownicy roweru przez różnych użytkowników, to zakazane powinny być również wypożyczalnie innych niż rowery pojazdów. Problematyczne staje się korzystanie z transportu publicznego, gdzie użytkownicy dotykają np. foteli i poręczy.

Można też rozważyć zniesienie zakazu funkcjonowania wypożyczalni rowerów publicznych przy równoczesnym wprowadzeniu wymogu korzystania przez użytkowników współdzielonych pojazdów z rękawiczek lub innych zabezpieczeń na chwyty kierownicy.

W wielu europejskich miastach w czasie trwającej pandemii wypożyczalnie rowerów publicznych funkcjonują bez przeszkód, a mieszkańcy są zachęcani do korzystania z rowerów współdzielonych. Utrzymanie zakazu utrudnia mieszkańcom nieposiadającym samochodów dotarcie do pracy. Zwiększa też liczbę użytkowników transportu publicznego, co przy nałożonych limitach powoduje, że część pasażerów nie mieści się w pojazdach.

W sytuacji dopuszczenia do działania kolejnych gałęzi gospodarki transport publiczny ze swoimi ograniczeniami pojemności będzie wymagać odciążenia. Dodatkowy, bezpieczny środek transportu, czyli rower publiczny, jest w tej sytuacji dobrą alternatywą. W związku z powyższym, proszę o zrezygnowanie z zakazu korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie z dniem 20.04.2020 r.
Z poważaniem,
[PODPIS]

Pismo Stowarzyszenia Rowerowy Poznań

Powyższy wzór pisma został wysłany także przez nasze stowarzyszenie:

Kategorie: Aktualności