Miasto Poznań z dniem 1 stycznia 2018 likwiduje stanowisko „oficera rowerowego”, bez podania przyczyn. Oficjalny komunikat mówi o „zmianie w zarządzaniu polityką rowerową”. Decyzję o likwidacji stanowiska oficera rowerowego oceniamy bardzo krytycznie.

Powołanie oficera rowerowego było jednym z postulatów Stowarzyszenia Rowerowy Poznań przed wyborami samorządowymi i obietnicą wyborczą ówczesnego kandydata na prezydenta Jacka Jaśkowiaka, spełnioną wkrótce po wyborach, a teraz złamaną.

Zadania oficera rowerowego ma przejąć Wydział Rowerowy Zarządu Dróg Miejskich, który jednak nie ma żadnego wpływu na decyzje podejmowane w pozostałych jednostkach miasta, które prowadzą elementy polityki rowerowej. W naszej opinii będzie to oznaczać brak jakiejkolwiek koordynacji polityki rowerowej, brak właściwej kontroli nad prowadzonymi przez różne jednostki inwestycjami i dalsze pogłębianie zapóźnień Poznania w tej dziedzinie w stosunku do innych polskich miast. Oczekujemy, że prezydent Jacek Jaśkowiak podejmie dialog ze stroną społeczną, mający na celu wypracowanie nowego modelu koordynacji polityki rowerowej, która jest ważnym elementem całościowej polityki zrównoważonego rozwoju Poznania.

Poznań bez oficera rowerowego

Ze swojej strony bardzo dziękujemy Wojciechowi Makowskiemu za ogromną pracę, którą wykonał dla poznańskich rowerzystów oraz za bardzo dobrą współpracę ze stroną społeczną. Przypomnijmy, że w ciągu niecałych dwóch lat jego pracy udało się m.in. opracować i przyjąć 3 ważne dokumenty strategiczne: „Raport certyfikacji polityki rowerowej BYPAD”, „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” oraz „Program Rowerowy Miasta Poznania 2017-2022”, będące podstawą dalszej polityki rowerowej miasta, przeprowadzić dwie udane dla Poznania edycje konkursu European Cycling Challenge oraz przeprowadzić liczne spotkania i konsultacje, dzięki którym sami rowerzyści zaczęli mieć wpływ na infrastrukturę, po której się poruszają, realizując dzięki temu ideę partycypacji społecznej w Poznaniu. Wykonał tytaniczną pracę przy sprawdzaniu, opiniowaniu i żądaniu wprowadzenia poprawek do przygotowywanych projektów budowy infrastruktury rowerowej.

Jest nam przykro, że Miasto Poznań świadomie rezygnuje z wiedzy i kompetencji, które wniósł Pan Wojciech Makowski.

Kategorie: Aktualności