1 marca 2018 wystartował siódmy sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM), jednak nie był to tak udany start jak w zeszłym roku. Na prośbę Stowarzyszenia Rowerowy Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu udostępnił dane z liczbą wypożyczeń i zwrotów rowerów miejskich w marcu 2018. Poniżej przedstawiamy pełne dane, które zostały poprzedzone kilkoma naszymi obserwacjami i komentarzami.

W 2018 roku PRM wystartował z liczbą 110 lokalizacji stacji rowerów miejskich, co przełożyło się na liczbę 60090 wypożyczeń w całym marcu. Dla porównania w 2017 roku PRM zaczynał sezon z liczbą 89 stacji, które w analogicznym miesiącu zanotowały 87609 wypożyczeń. Wydaje się, że główną przyczyną mniejszej liczby wypożyczeń, mimo większej liczby dostępnych stacji i rowerów, były gorsze warunki atmosferyczne. Widać to chociażby po porównaniu średniej miesięcznej temperatury powietrza, która w marcu 2018 roku wynosiła 1°C, a w marcu 2017 było to 6°C.

Jednocześnie należy zauważyć, że mniejsza liczba wypożyczeń nie miała związku ze sprawnością techniczną systemu PRM. – W naszej subiektywnej ocenie na początku sezonu było mniej skarg na problemy z wypożyczeniem rowerów, którymi dzielili się z nami poznańscy rowerzyści. Taki stan rzeczy może mieć także związek z ostatnim rokiem obowiązywania umowy pomiędzy miastem a operatorem systemu – firmą NextBike, której powinno zależeć na dobry wizerunku. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii Zarząd Transportu Miejskiej w Poznaniu postanowił wnikliwiej kontrolować sprawność systemu rowerów miejskich – do tego celu w drodze postępowania przetargowego została wyłoniona osobna firma, która za wykonanie usługi zaproponowała 127 891,71 zł.

TOP3 najpopularniejszych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego tradycyjnie otwiera stacja „Półwiejska” z liczbą 1701 wypożyczeń w marcu 2018. Na drugim miejscu jest stacja „Most Teatralny” gdzie rowery wypożyczano 1619 razy, a na trzecim miejscu – ku naszej uciesze – jest nowa stacja „Kórnicka” z liczbą 1463 wypożyczeń. Stacja przy Trasie Kórnickiej była jedną z postulowanych przez nas w zeszłym roku podczas prac zespołu doradczego w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pozostałe lokalizacje stacji, które proponowaliśmy w zeszłym roku, już na starcie także zanotowały dużą liczbę wypożyczeń na tle całego rankingu – w przeciwieństwie do części stacji, które powstają pod wpływem różnego rodzaju konkursów popularności internetowej, decyzji rad osiedli lub innych nacisków. W tym miejscu należy wymienić inne postulowane przez nas stacje: „Marcinkowskiego/Podgórna”, „Spadzista”, „Polanka”, „Targi”, „Nasienna”, „Sieroca” i „Maczka”.

Najmniej popularna jest stacja sponsorska „Factory Poznań”, zatem pomijamy jej ocenę. Natomiast wśród pozostałych stacji rowerów miejskich o małej liczbie wypożyczeń są zupełnie nowe, którym należy jeszcze dać szansę, aby dostrzegli je mieszkańcy. Jednak są też stacje, które nadal istnieją mimo naszych sugestii zmiany lokalizacji oraz takie które nie spełniają żadnych kryteriów, aby mogły generować ruch rowerowy.

Pełna lista wypożyczeń i zwrotów rowerów w marcu 2018 (wersja PDF):

Możesz także pobrać naszą infografikę:

* – ranking wypożyczeń nie posiada danych dla stacji „Kościuszki” z powodu bliżej nieznanego nam błędu