20 grudnia 2018 odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania, na której odbędzie się głosowanie nad budżetem miasta na 2019 rok. W poprzednim wpisie omówiliśmy dokument stanowiący projekt budżetu miasta 2019, a teraz czas uzupełnić analizę o 1) stan zaawansowania prac nad wybranymi projektami, 2) prześledzić poprawki zgłoszone do budżetu przez radnych miejskich oraz 3) obietnice złożone przed wyborami. Na bazie wymienionych elementów, chcemy sformułować listę priorytetowych inwestycji rowerowych na 2019 rok.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas opracowanie posłuży radnym miejskim, którzy będą decydować o kształcie budżetu miasta, za “ściągawkę” i przekonają się, że warto wspierać inwestycje rowerowe w Poznaniu!

Grunwaldzka Trasa Rowerowa

Najbardziej wyczekiwana od lat trasa rowerowa na ulicy Grunwaldzkiej w końcu ma szansę realizacji dzięki zapewnieniu pełnego finansowania.

Środki finansowe na I etap drogi rowerowej na Grunwaldzkiej zostały zapewnione już w 2018 roku i niebawem nastąpi ogłoszenie przetargu. Natomiast realizacja II etapu będzie możliwa po przyjęciu przez Radę Miasta budżetu na 2019 rok. W projekcie budżetu zapisano na ten cel kwotę 8,4 mln zł. Drugi etap ma także gotowy projekt i trwają końcowe formalności przed ogłoszeniem przetargu.

Według prognoz Rowerowa Trasa Grunwaldzka po ukończeniu budowy stanie się jedną z dwóch najruchliwszych tras rowerowych w Poznaniu.

Dolna Wilda – rowerowe połączenie z centrum

Połączenie południowych osiedli miasta z centrum ma nastąpić dzięki budowie brakujących odcinków drogi dla rowerów na ul. Dolna Wilda (przy Aquanecie oraz od ul. Żelazka do Półwiejskiej). Dokumentacja projektowa jest na ukończeniu.

W projekcie budżetu na 2019 r.  na Dolną Wildę zaplanowano niecałe 2 mln zł – jest to kwota “przepisana” z budżetu z 2018 roku. To za mało, żeby trasa przy Dolnej Wildzie mogła powstać. Brakuje ok. 4 mln zł. Poprawki do projektu budżetu zwiększające środki na tę drogę rowerową zgłosili radni Dorota Bonk-Hammermeister oraz Paweł Sowa.

Program Rowerowy Miasta Poznania – fundusz projektowy

W projekcie Budżetu Miasta Poznania na 2019 rok zabezpieczono środki na prace projektowe dwóch odcinków tras rowerowych z Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022. Natomiast w 2019 roku nie ma zaplanowanego finansowania dla tworzenia koncepcji tras rowerowych, czyli pierwszego etapu każdej inwestycji drogowej.

Przygotowanie kompletnej dokumentacji trwa ok. 2 lata. A zatem jeśli w 2019 roku nie rozpocznie się tworzenia nowych koncepcji, to grozi nam całkowity zastój w przygotowywaniu rowerowych inwestycji z Programu Rowerowego po 2020 roku. Dlatego co roku potrzebnych jest kilkaset tysięcy zł na prace koncepcyjne i projektowe.

Aby zapewnić środki na prace koncepcyjne i projektowe, do projektu Budżetu Miasta Poznania na 2019 rok została wniesiona poprawka przez radną Dorotę Bonk-Hammermeister na kwotę 500 tys. zł (podobny postulat wysunął w zbiorczej poprawce radny Pawła Sowę).

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań wyraża nadzieję, że władze miasta potwierdzą zobowiązanie realizacji Programu Rowerowego Miasta Poznania i będzie mieć to wyraz w zachowaniu ciągłości procesu inwestycyjnego.

Trasa Solna, czyli łatwiejszy dojazd na Wartostradę

Tzw. Trasa Solna, czyli droga dla rowerów w ciągu ulic Solnej, Wolnica, Estkowskiego i Wyszyńskiego, jest częścią tzw. rowerowej obwodnicy śródmieścia i stanowi ważne połączenie zachodnich osiedli miasta z Wartostradą i dalej z Rondem Śródka.

W 2019 Trasa Solna powinna mieć już zapewnione środki finansowe na prace budowlane zgodnie z obietnicą złożoną rowerzystom w kwietniu 2018 przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Tymczasem w projekcie Budżetu Miasta Poznania na 2019 rok zapisano środki jedynie na prace projektowe, które zakończą się w czerwcu 2019.

Po zakończeniu prac projektowych należałoby rozpocząć inwestycję począwszy od al. Niepodległości w kierunku ulicy Bóżniczej, a następnie połączyć ten odcinek z Wartostradą (zaraz po zakończeniu budowy Mostu Lecha).

Rowerowe oczekiwania poznaniaków i poznanianek

Powyżej opisaliśmy inwestycje rowerowe, które stanowią podstawę dla szybkiego rozwoju transportu rowerowego w Poznaniu. Nie można jednak zapominać o konieczności realizacji pozostałych zadań rowerowych, na które oczekuje wielu poznaniaków i poznanianek. Pełną listę zadań rowerowych umieszczonych w projekcie Budżet Miasta Poznania na 2019 rok można przeczytać w naszym poprzednim artykule.