W kwietniu bieżącego roku Miasto Poznań rozbudowało Poznański Rower Miejski (PRM), wprowadzając bezstacyjne rowery 4. generacji (4G), uzupełniające działający od 2012 roku system 3. generacji (3G). W efekcie powstał system „hybrydowy”, łączący cechy obu generacji. Stowarzyszenie Rowerowy Poznań przeprowadziło po dwóch miesiącach funkcjonowania rowerów 4G audyt, którego efektem jest obszerny raport wskazujący błędy i problemy użytkowników, związane z wdrożeniem i bieżącym utrzymaniem systemu przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu i operatora obu systemów, Nextbike Polska.

Na wstępie należy zaznaczyć, że raport, prócz własnych obserwacji i doświadczeń z użytkowania rowerów 4G przez członków Stowarzyszenia Rowerowy Poznań, zawiera również uwagi wielu codziennych użytkowników systemu, przekazane za pośrednictwem grupy ROWEROWY POZNAŃ – FORUM MIEJSKIE.

Poniżej opisaliśmy wybrane problemy, a PEŁNA WERSJA RAPORTU do pobrania jako plik PDF.

Rozładowane baterie paneli sterujących rowery 4G

Największym problemem, który został zidentyfikowany, jest rosnąca liczba rowerów z rozładowanym panelem dotykowym oraz elektrozamkiem, uniemożliwiająca korzystanie z roweru. System 4. generacji w 2019 roku składa się z 475 rowerów 4G, z czego, zgodnie z umową z operatorem, co najmniej 95% rowerów powinno być ciągle sprawnych i udostępnionych do korzystania. Skala zjawiska niestety pozwala wątpić, że operator wywiązuje się z tego zobowiązania. Udokumentowane w raporcie zostały sytuacje, gdzie działa jeden na kilka znalezionych przez użytkowników rowerów PRM. Rower taki może przy tym zostać wypożyczony przez użytkownika poprzez aplikację, ale rozładowany akumulator elektrozamka nie zwalnia blokady, a jedyną możliwością anulowania „wirtualnego wypożyczenia” jest kontakt z infolinią Nextbike. A przy tym procedura kontaktu poprzez infolinię jest bardzo niedogodna i czasochłonna – przede wszystkim ze względu na niewypełnianie przez operatora umownego maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie z konsultantem.

Co więcej, operator w rażący sposób nie wykonuje obowiązku przywrócenia sprawności rowerom w wymaganym umową czasie 12 godzin od zgłoszenia – raport wskazuje liczne przypadki, gdy niesprawne rowery są pozostawione na ulicach wiele dni, a nawet tygodni. Do tego dochodzą problemy z rozbieżnościami między widocznością rowerów na mapie, a rzeczywistą dostępnością. W konsekwencji rowery 4. generacji są coraz mniej chętnie wypożyczane, a zaufanie mieszkańców do tego środka komunikacji publicznej jest coraz mniejsze.

Rowery ukryte w krzakach i na prywatnych posesjach

Ważne jest także, aby wypracować mechanizm szybkiego reagowania przez operatora rowerów 4G, na zgłoszenia dotyczące ukrywania rowerów bądź zamykania ich w miejscach niedostępnych publicznie.

Problem ze strefami zwrotu rowerów 4G

W raporcie zidentyfikowaliśmy również niewłaściwe przygotowanie przez Zarząd Transportu Miejskiego stref zwrotu, w których mogą być pozostawiane rowery. Strefy są źle oznaczone i zabezpieczone, przez co w wielu przypadkach są zastawione zaparkowanymi samochodami. Bezwzględnie konieczne jest niezwłoczne przekazanie z budżetu Miasta Poznania dodatkowych środków na ustawienie w strefach zwrotu stojaków rowerowych, szczególnie, że same stojaki zostały wcześniej przez Zarząd Transportu Miejskiego zakupione, ale nie został przewidziany budżet na zlecenie ich montażu.

Przykładowa strefa rowerów 4G bez stojaków rowerowych, zastawiona przez samochód i niewidoczny znakiem informującym o możliwości zwrotu roweru (fot. T. Genow)

Raport przekazany do ZTM

Raport został przekazany Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu w dniu 28 maja 2019.

Liczymy, że po analizie przez Miasto Poznań raportu, zostaną przedsięwzięte natychmiastowe działania poprawiające funkcjonowanie Poznańskiego Roweru Miejskiego 4. generacji. Warto pamiętać, że operator za utrzymanie systemu otrzymuje z budżetu Poznania wynagrodzenie, ale umowa przewiduje również nakładanie na operatora kary, w przypadku niewywiązywania się przez niego ze zobowiązań.

Pełna wersja raportu

Raport w pliku PDF można pobrać klikając na poniższy obrazek.