Ciąg pieszo-rowerowy, na który nie da się legalnie wjechać rowerem z żadnej strony. Drogi rowerowe slalomem okrążające słupy reklamowe. Niezrealizowana główna trasa z Programu Rowerowego Miasta Poznania. Przejazdy rowerowe kończące się na chodniku i konieczność prowadzenia roweru. – Tak w skrócie można podsumować rowerowe efekty remontu trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj.

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań przygotowało raport „Przebudowa trasy na Górnym Tarasie Rataj: zmarnowana szansa na lepszą infrastrukturę rowerową na ul. Żegrze i ul. Chartowo„, w którym podsumowuje wielomilionową inwestycję w infrastrukturę tramwajową i drogową. Raport w pierwszej części przedstawia „7 rowerowych grzechów głównych„, czyli listę niezrealizowanych poprawek w projekcie przebudowy trasy GTR (ciąg ulic Żegrze, Chartowo i rondo Żegrze), które były zgłaszane przez Rowerowy Poznań. Druga część raportu szczegółowo punktuje, jak zmarnowano okazję, aby mieszkańcy Żegrza i Chartowa zyskali kompletną i bezpieczną infrastrukturę rowerową w kierunku Jeziora Maltańskiego.

Zawarte wnioski w raporcie zwracają uwagę na konieczność koordynacji inwestycji związanych z transportem publicznym i drogami, tak aby nie pomijały infrastruktury rowerowej. W przeciwnym wypadku w dłuższej perspektywie dochodzi do marnotrawstwa publicznych pieniędzy.

Zbliża się przebudowa ronda Rataje. Apelujemy do władz miasta o przyjrzenie się projektowi przebudowy ronda Rataje również od strony rowerowej i uniknięcie podobnych błędów.

Poniżej przedstawiono wybrane uwagi z raportu, które szczególnie rozczarowują.

Ciąg pieszo-rowerowy, na który nie da się legalnie wjechać rowerem z żadnej strony

Chociaż nagłówek brzmi jak żart, to niestety projektanci nie popisali się i na wysokości Trasy Katowickiej naprawdę powstał ciąg pieszo-rowerowy, na który nie da się wjechać rowerem z żadnej strony. Z dwóch stron trasa jest zakończona przejściami dla pieszych, a od strony jezdni jest oddzielona barierami. Najlepiej prześledzić tę sytuację na zdjęciach i grafice:

Niezrealizowana główna trasa z Programu Rowerowego Miasta Poznania

Program Rowerowy Miasta Poznania, który jest dokumentem uchwalonym przez Radę Miasta Poznania, zakłada budowę trasy rowerowej „Radial R2”, która powinna przecinać ulicę Żegrze na wysokości ul. Piłsudskiego.

Przebieg trasy R2 zakłada połączenie Rataj, Franowa i Szczepankowa z centrum miasta. Do pełnej przejezdności trasy potrzebne jest wytyczenie rowerowego skrzyżowania na wzór niedawno otwartego skrzyżowania Solna/Kulasa/Kościuszki.

W trakcie przebudowy linii tramwajowej zmarnowano okazję, aby takie skrzyżowanie wybudować. W przyszłości będzie się to wiązać z koniecznością wyłączenia ruchu tramwajowego i ponownej przebudowy sygnalizacji świetlnej. To niestety oznacza ponoszenie podwójnych kosztów.

Drogi rowerowe okrążające słupy reklamowe

Gdyby zadać sobie pytanie: Co jest ważniejsze? – Prosta droga dla rowerów i likwidacja słupa reklamowego, czy słup reklamowy i droga dla rowerów okrążająca słup?, to odpowiedź wydaje się być oczywista. Niestety w przypadku projektu przebudowy trasy GTR nie było to takie oczywiste i drogi rowerowe podporządkowano słupom… Poniżej można zobaczyć efekty.

Słup przed przebudową stał na trawniku. Po przebudowie ronda Żegrze powstała droga dla rowerów, która z powodu słupa reklamowego ma nienaturalne załamanie, bliskie kąta prostego:

Kolejna ogromna reklama wcześniej stała w zaroślach i dopiero po powiększeniu ronda Żegrze znacznie zbliżyła się do jezdni, powodując nienaturalne odgięcia ciągu pieszego. Efekt jest taki, że piesi zamiast poruszać się chodnikiem, chodzą na skróty przez drogę dla rowerów:

Wielomilionowa inwestycja, która diametralnie zmieniła wygląd ronda Żegrze, była doskonałą okazją, aby wypowiedzieć umowę właścicielom banerów reklamowych, które znajdują się na działkach należących do miasta. Tymczasem na etapie zgłaszania poprawek do projektu nie otrzymaliśmy odpowiedzi, która jednostka miejska jest stroną umowy. Należy wyjaśnić czy reklamy stoją legalnie. Wreszcie należy zwrócić uwagę na estetykę – zmarnowano okazję, aby pozbyć się szpecących reklam z krajobrazu miasta.

Przejazdy rowerowe kończące się na chodniku

W ramach przebudowy GTR powstały także przejazdy rowerowe typu „pułapki”. Z jednej strony jezdni rowerzyści mogą poruszać się ciągiem pieszo-rowerowym, ale po skorzystaniu z jednego z kilku  przejazdów rowerowych, po przejechaniu na drugą stronę jezdni, skończą podróż na chodniku. Wtedy należy zsiąść z roweru, aby uniknąć mandatu…

O ile sam fakt budowy dodatkowych przejazdów rowerowych jest bardzo dobrym pomysłem, to później zabrakło logicznej kontynuacji  – chociażby zmiany organizacji ruchu, tak aby wyznaczyć ciągi pieszo-rowerowe. O takie rozwiązania wnioskowało Stowarzyszenie Rowerowy Poznań na etapie prac projektowych.

Zmarnowana szansa na lepszą infrastrukturę rowerową na ul. Żegrze i ul. Chartowo

Docelowo infrastruktura rowerowa w ciągu ulic Żegrze i Chartowo powinna znajdować się po obu stronach jezdni, tak aby obsługiwała gęsto zamieszkane osiedla:

Tymczasem po przebudowie trasy na Górnym Tarasie Rataj (rok 2019) nadal na wielu odcinkach brakuje bezpiecznej infrastruktury rowerowej:


Pełny raport można pobrać klikając w poniższy obraz: