Stowarzyszenie Rowerowy Poznań zachęca mieszkańców Poznania do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, aby wyrazić poparcie dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulic Solnej, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego i Wyszyńskiego (pod linkiem szczegółowe informacje na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu). Poniżej znajduje się gotowy wzór pisma, który można skopiować, podpisać i wysłać na adres e-mail rower_staremiasto@zdm.poznan.pl – masz czas do 23 września!

Pod pismem zamieszczamy także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i poruszane wątpliwości.

Weź udział w konsultacjach – wyślij e-mail!

Skopiuj treść z szarej ramki lub z dokumentu Google, podpisz i wyślij na adres e-mail rower_staremiasto@zdm.poznan.pl

Szanowni Państwo,

jako mieszkaniec/mieszkanka Poznania popieram budowę tzw. “Rowerowej Trasy Solnej” (fragment trasy Ring1 wg Programu Rowerowego Miasta Poznania), czyli realizację projektu budowy dróg dla rowerów w ciągu ulic Solna, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego i Wyszyńskiego. Projekt koncepcyjny przedstawiony w ramach konsultacji społecznych jest bardzo ważny dla rozwoju ruchu rowerowego w Poznaniu i proszę o jego niezwłoczną realizację.

Rowerową Trasę Solną należy zrealizować w całości po północnej stronie jezdni, tak aby kompleksowo połączyć ruch rowerowy wiodący z północnych osiedli Poznania w oparciu o trasy zdefiniowane w Programie Rowerowym Miasta Poznania. Należy przy tym zaznaczyć, że niezbędna jest realizacja wszystkich łączników w kierunku południowym, które pojawiły się w projekcie. Mowa tutaj o łącznikach z ulicami:

 • Młyńska,
 • plac Wielkopolski,
 • Wroniecka,
 • Stawna (ślepe zakończenie od strony ul. Garbary).

Realizacja Rowerowej Trasy Solnej musi pociągać za sobą kontynuację prac projektowych przy przebudowie Mostu Bolesława Chrobrego i Mostu Mieszka I, tak aby obie konstrukcje bezpiecznie prowadziły ruch rowerowy i pieszy. Natomiast do czasu zakończenia prac projektowych przy konstrukcjach mostowych, wnioskuję aby w pierwszej kolejności zrealizować Rowerową Trasę Solną na dwóch odcinkach opisanych poniżej.

 • Kluczowa jest realizacja odcinka od ul. Kulasa do tzw. “cypelka nadwarciańskiego” przy ul. Estkowskiego, gdzie będzie możliwy zjazd na Wartostradę i możliwość dotarcia do prawobrzeżnej części Poznania poprzez projektowaną Kładkę Berdychowską lub Most Św. Rocha. Proszę także, aby rozszerzyć projekt o budowę łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo (po południowej stronie Mostu Bolesława Chrobrego), dzięki czemu będzie możliwa jazda rowerem w ruchu ogólnym w kierunku ronda Śródka poprzez ul. Wyszyńskiego.
 • Drugi ważny odcinek znajduje się na ul. Wyszyńskiego – zaczyna się przy rondzie Śródka i kończy się tuż przed Mostem Mieszka I. Mając na uwadze niepewną przyszłość związaną z budową trasy rowerowej łączącej Wartostradę i Jezioro Maltańskie wzdłuż rzeki Cybiny (przez Śluzę Cybińską), będzie to jedyna droga rowerowa łącząca Wartostradę i Śródkę. Ten odcinek wymaga zmian względem przedstawionego projektu: po pierwsze należy zaprojektować łącznik Wartostrady na wysokości ul. Cybińskiej (obecnie znajdują się tam schody – od ul. Wyszyńskiego w kierunku północnym), a po drugie na rondzie Śródka należy wytyczyć przejazd rowerowy po zachodniej stronie ronda, tak aby uzyskać połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Jana Pawła II.

Z poważaniem,
[imię i nazwisko]

FAQ – najczęściej zadawane pytania, wyjaśnienie wątpliwości

 1. Dlaczego nie zaprojektowano drogi dla rowerów po południowej stronie ulic Solna, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego i Wyszyńskiego?

  Rower jest atrakcyjnym środkiem transportu pod warunkiem, że pokonanie trasy jest szybkie i nie zmusza do wielokrotnego przecinania ulic o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Po szczegółowej analizie warunków lokalnych, w chwili obecnej możliwe jest zaprojektowanie nieprzerwanej trasy rowerowej wyłącznie po północnej stronie ulic Solna-Wyszyńskiego. Głównym czynnikiem jest projektowany II etap “Tramwaju na Naramowice” (szczegóły w pkt. 2).

  Całość miejskiej infrastruktury rowerowej należy rozpatrywać także pod kątem realizacji Programu Rowerowego Miasta Poznania. Celem Rowerowej Trasy Solnej jest połączenie tras wiodących z północnych osiedli Poznania (trasy oznaczone symbolami: R3, R5, R6, Wartostrada) po północnej stronie ciągu ulic Solna-Wyszyńskiego, a następnie rozprowadzenie ruchu rowerowego w relacji wschód-zachód i stworzenie tzw. rowerowej obwodnicy (trasa oznaczona symbolem Obw1, znana także jako Ring1), która pozwala ominąć centrum miasta. Szczegóły przedstawia mapa tras z Programu Rowerowego:

 2. Kiedy będzie możliwa budowa drogi dla rowerów po południowej stronie ulic Solna, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego i Wyszyńskiego?

  W ramach realizacji II etapu “Tramwaju na Naramowice” planowana jest zmiana lokalizacji torowiska tramwajowego na ulicach Wolnica, Małe Garbary i Estkowskiego (od placu Wielkopolskiego do ul. Szyperskiej). Torowisko ma być wytyczone między jezdniami, a po południowej stronie zostanie zaprojektowana na nowo jezdnia, chodniki oraz droga dla rowerów.
  Natomiast do czasu realizacji inwestycji tramwajowej, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby doraźnie za pomocą zmiany organizacji ruchu wytyczyć ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie ul. Estkowskiego na odcinku od ul. Garbary do ul. Chwaliszewo.
 3. Dlaczego projekt koncepcyjny drogi dla rowerów w ciągu ulic Solna, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego i Wyszyńskiego przedstawiony w ramach konsultacji społecznych pomija Most Bolesława Chrobrego i Most Mieszka I?

  W momencie rozpoczęcia prac projektowych równolegle zlecono Politechnice Poznańskiej wykonanie ekspertyzy Mostu Bolesława Chrobrego i Mostu Mieszka I, której celem była ocena stanu technicznego mostów i analiza możliwości poprowadzenia infrastruktury rowerowej (m.in. jako lekkiej konstrukcji przyczepionej do mostu).
  Wynik ekspertyzy w odniesieniu do Mostu Bolesława Chrobrego praktycznie nie daje nadziei na wprowadzenie niskokosztowych usprawnień. W związku z tym podjęto decyzję o rozpoczęciu prac projektowych związanych z generalnym remontem konstrukcji mostowych. Szczegółowych informacji należy szukać na stronach Poznańskich Inwestycji Miejskich.
 4. Dlaczego w pierwszej kolejności sugerujemy realizację odcinka drogi dla rowerów od ul. Kulasa do tzw. “cypelka nadwarciańskiego” przy ul. Estkowskiego?

  Dzięki budowie odcinka Rowerowej Trasy Solnej od ul. Kulasa, mieszkańcy zachodnich i północnych części miasta zyskają bezpieczny dojazd do Wartostrady oraz nastąpi połączenie istniejących i projektowanych tras rowerowych z Programu Rowerowego Miasta Poznania (szczegóły omówiono w pkt. 1). Natomiast rowerzyści, którzy chcą dostać się na prawobrzeżną część miasta, będą mieli dwie możliwości:
  przejechać Kładką Berdychowską (trwają prace projektowe) lub Mostem Św. Rocha,
  – lub wjechać na jezdnię ul. Wyszyńskiego poprzez ul. Chwaliszewo (pod warunkiem, że zakres projektu zostanie rozszerzony o budowę takiego łącznika).

 5. Dlaczego w pierwszej kolejności także sugerujemy realizację odcinka drogi dla rowerów od ronda Śródka do Mostu Mieszka I?

  Kolejne odcinki Wartostrady są w trakcie realizacji, ale nadal niepewna jest budowa łącznika Wartostrady i Jeziora Maltańskiego wzdłuż Cybiny (poprzez Śluzę Cybińską). Ważne jest także, aby mieszkańcy okolic Rynku Śródeckiego i turyści goszczący w Bramie Poznania i na Ostrowie Tumskim, mieli możliwość dojazdu rowerem w okolice ul. Jana Pawła II, gdzie istnieje infrastruktura rowerowa. Dlatego priorytetem jest budowa odcinka Rowerowej Trasy Solnej od strony ronda Śródka oraz rozszerzenie zakresu projektu o budowę łącznika z Wartostradą na wysokości ul. Cybińskiej (w miejscu, gdzie obecnie znajdują się schody).
 6. Dlaczego projekt koncepcyjny pomija kompleksową budowę infrastruktury rowerowej na rondzie Śródka?

  Przebudowa ronda Śródka jest zaplanowana jako osobna inwestycja, której realizacja obecnie jest zawieszona (szczegóły na stronie Poznańskich Inwestycji Miejskich). W związku z tym w ramach konsultacji społecznych zaproponowaliśmy wytyczenie przejazdu rowerowego przy istniejącym przejściu dla pieszych.
 7. Gdzie znajdę rysunki projektu koncepcyjnego?

  Przejdź na stronę Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
Kategorie: Aktualności