Zapraszamy na Rowerowe Powitanie Wiosny!

W niedzielę, 22 marca wspólnie przejedziemy przez miasto i tradycyjnie już utopimy na Moście Jordana rowerową marzannę – w tym roku w tej roli wystąpią drzwi do piwnicy.

Zachęcamy w ten sposób do wyjęcia swoich jednośladów z piwnic już na stałe!

Ponadto, wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wzięcia udziału w konkursie na najlepsze wiosenne przebranie siebie i roweru – o właściwe udokumentowanie Waszych kreacji zadba Fotograficzny Zakład (https://www.facebook.com/fotograficznyzaklad?fref=ts)

Do wygrania w konkursie: akcesoria rowerowe i studyjna sesja fotograficzna w Fotograficznym Zakładzie (regulamin konkursu dostępny na stronie www.rowerowypoznan.pl)

Start wydarzenia: 22.03, 11:30, pl. Wiosny Ludów, koło pomnika Starego Marycha

Zapraszamy!

===

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

11:30 – 12.00: ul. Półwiejska, przy pomniku Starego Marycha:

Konkurs dla przebranych wiosennie uczestników przejazdu. W przenośnym studiu fotograficznym zorganizowanym przez Fotograficzny Zakład każdy chętny będzie mógł zrobić sobie zdjęcie z rowerem. Zdjęcia wezmą udział w konkursie na profilu FB Rowerowy Poznań.

Do wygrania: akcesoria rowerowe i studyjna sesja fotograficzna w Fotograficznym Zakładzie (regulamin konkursu dostępny na stronie www.rowerowypoznan.pl)

12:00: ul. Półwiejska przy pomniku Starego Marycha:

rozpoczęcie imprezy, prezentacja marzanny

12:15 – ok. 13:15: przejazd ulicami miasta:

ul. Podgórna – ul. Wrocławska – Stary Rynek (jedno okrążenie) – ul. Paderewskiego – pl. Wolności – ul. 27 grudnia – ul. Fredry – ul. Roosevelta – Rondo Kaponiera – ul. Bukowska – ul. Grunwaldzka – rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego – ul. Reymonta – ul. Wyspiańskiego – ul. Głogowska – Most Dworcowy – ul. Matyi – ul. Królowej Jadwigi – ul. Strzelecka – ul. Kazimierza Wielkiego – ul. Mostowa – ul. Chwaliszewo – ul. Wyszyńskiego – rondo Śródka – ul. Bydgoska – ul. Ostrówek – most Biskupa Jordana.

ok.13:15: Most Jordana: topienie Marzanny

od ok. 13.30: gry i atrakcje przygotowane przez przedsiębiorców i mieszkańców Śródki

======

REGULAMIN KONKURSU NA WIOSENNY PORTRET
PODCZAS ROWEROWEGO POWITANIA WIOSNY 22 MARCA 2015

1) Definicje

a) Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji „Sekcja Rowerzystów Miejskich” z siedzibą na os. Jana III Sobieskiego 5/32, 60-688 Poznań, legitymujące się numerem REGON: 631204808 oraz NIP: 972-09-80-296, zwane dalej Organizatorem.

b) Partner Konkursu: Fotograficzny Zakład, Plac Wolności 5/5 Poznań, tel. 509 511 800

c) Uczestnik Konkursu: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Publiczność: użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook Rowerowy Poznań.

2) Zasady i przebieg konkursu

a) W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy zgłoszą się do Konkursu

b) Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają moderatorzy powołani przez Organizatora.

c) Zadaniem Uczestnika jest :

i) Przebranie siebie oraz/lub roweru w nastroju odpowiadającemu hasłu „powitania wiosny”

ii) Przybycie 22 marca 2015 o godz. 11.30 na Plac Wiosny Ludów (przy pomniku Starego Marycha w Poznaniu)

iii) Zapozowanie do zdjęcia wykonanego przez przedstawicieli Partnera Konkursu

d) O zwycięstwie w Konkursie decyduje liczba polubień zdjęcia wystawionego na profilu Facebook Rowerowy Poznań, w albumie „Rowerowe Powitanie Wiosny 2015”, w dniach 23 marca 2015 – 30 marca 2015 do północy.

e) W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele Organizatora.

f) W momencie zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w Internecie bez dodatkowych opłat, a wszelkie prawa autorskie do zdjęć, w odniesieniu do wszelkich zastosowań przechodzą na stronę Partnera Konkursu.

g) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po jego zakończeniu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową w terminie do 7 dni od zakończenia konkursu.

3) Nagrody

a) W Konkursie przewidziano dwa rodzaje nagród:

i) Nagrody Standardowe dla osób przedstawionych na 3 zdjęciach z największą liczbą „polubień”

ii) Nagrodę Publiczności dla zdobywcy największej ilości polubień

iii) Nagrodę Partnera dla  jednej osoby wybranej przez partnera konkursu

b) Nagrody stanowią:

i) dla zdobywców Nagród Standardowych  – zestaw lampek rowerowych i koszulka Święta Cyklicznego

ii) dla zdobywców Nagrody Publiczności i Nagrody Partnera – voucher na sesję fotograficzną typu „hobby” w studio, której efektem będzie jeden portret z wybranym akcesorium związanym z hobby.

Voucher przeznaczony jest do wykorzystania w dniach 1-17 kwietnia 2015, po wcześniejszym umówieniu się mailowym lub telefonicznym z Fotograficznym Zakładem. Wykonane podczas sesji zdjęcia mogą być wykorzystane przez Fotograficzny Zakład w Portfolio i na profilu Facebook. W momencie odbioru nagrody Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku bez dodatkowych opłat, a wszelkie prawa autorskie do zdjęć wykonanych podczas sesji, w odniesieniu do wszelkich zastosowań przechodzą na stronę Partnera Konkursu.

c) W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, zwycięzca traci uprawnienie do nagrody, a nagroda zostaje własnością Organizatora.

4) Postanowienia końcowe

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych uczestników Konkursu (w szczególności imienia i nazwiska) w materiałach konkursowych.

5) W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

6) W kwestiach nieregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7) Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.