Stowarzyszenie Rowerowy Poznań przeanalizowało projekt Budżetu Miasta Poznania na 2019 rok pod kątem planowanych inwestycji rowerowych. Nadchodzący rok powinien być okresem nadrabiania zaległości związanych z brakiem realizacji dwóch dużych inwestycji rowerowych (Grunwaldzka i Dolna Wilda) oraz projektów z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wybranych przez mieszkańców w ciągu ostatnich 2-3 lat. Dlatego też duża część środków, która była zapisana w budżecie Poznania na 2018 rok, została przepisana na 2019 rok. Jednocześnie projekt budżetu zdaje się zapominać o konieczności kontynuacji realizacji Programu Rowerowego Miasta Poznania, czyli budowy do 2022 r. podstawowej sieci dróg rowerowych łączących przedmieścia Poznania z centrum miasta – mamy nadzieję, że to podejście jeszcze się zmieni.

Poniżej opisaliśmy planowane zadania związane z inwestycjami rowerowymi bazując na projekcie budżetu miasta. Jednocześnie trzeba podkreślić, że obraz planowanych działań pozostaje niepełny i może się zmienić. Przede wszystkim projekt budżetu nie uwzględnia zmian dokonanych podczas sesji rady miasta w dniu 11 grudnia 2018, projektów z tegorocznego Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, autopoprawki prezydenckiej do budżetu oraz poprawek do budżetu wnioskowanych przez radnych – wszystko wyjaśni się po sesji budżetowej w dniu 20 grudnia 2018.

W osobnym wpisie wrócimy jeszcze do omówienia priorytetów inwestycyjnych w 2019 roku w infrastrukturę rowerową.

Grunwaldzka droga dla rowerów – II etap

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 8 400 000 zł na II etap drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej – zakres tej inwestycji to m.in. odcinek od ul. Słonecznej do Ronda Skubiszewskiego oraz zmiany na ul. Szylinga.

Przy okazji należy wspomnieć, że środki finansowe na I etap rowerowej drogi grunwaldzkiej ostatecznie także zostaną przepisane z 2018 na 2019 rok – ogłoszony na jesień przetarg musiał zostać unieważniony i będzie ponowiony na początku nowego roku.

Dolna Wilda – pechowa i niedoszacowana

Infrastruktura rowerowa na Dolnej Wildzie, czyli odcinek przy Aquanecie oraz od ul. Żelazka do ul. Półwiejskiej, nie miała szczęścia w dokończeniu niezbędnych formalności i już we wrześniu 2018 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o przeniesieniu środków na 2019 rok.

W projekcie budżetu 2019 na Dolną Wildę zapisano jedynie 1 980 000 zł. Już teraz wiadomo, że jest to kwota stanowczo za niska.  Brakuje ok. 4 mln zł. Mamy nadzieję, że zgłoszony problem uda się wyeliminować na etapie prac nad budżetem.

Zalążek środków na prace projektowe tras z Programu Rowerowego Miasta Poznania

Aby mieć szansę zrealizować Program Rowerowy Miasta Poznania w zbliżonym harmonogramie do pierwotnie założonego, co roku powinno tworzyć się koncepcje i projekty na kilkadziesiąt kilometrów nowych tras rowerowych. Jednak w 2019 roku zabezpieczono środki tylko na kilkanaście kilometrów nowych tras rowerowych:

 • wykonanie projektu drogi rowerowej wzdłuż trasy PST na odcinku Szymanowskiego-Trójpole – 296 310 zł
 • wykonanie projektu drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (tzw. Trasa Solna) – 240 000 zł.

To stanowczo za mało. Przygotowanie kompletnej dokumentacji trwa ok. 2 lata. Jeśli w 2019 r. nie zostanie zlecone rozpoczęcie prac nad dokumentacją kolejnych tras, to grozi nam całkowity zastój w realizacji rowerowych inwestycji po 2020 r. Dlatego potrzebnych jest kilkaset tysięcy zł na prace projektowe – tych środków w projekcie budżetu nie ma.

Przypomnijmy też, że Trasa Solna w 2019 powinna mieć już zapewnione środki finansowe na prace budowlane zgodnie z obietnicą złożoną rowerzystom w kwietniu 2018 przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Tymczasem ma środki jedynie na prace projektowe.

Wyjście z impasu na Winogradach

Z powodu remontu Mostu Lecha miasto przez ostatni rok wstrzymywało realizację projektu z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 “Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa Rowerowa” oraz własną inwestycję na ul. Murawa. Na szczęście zgodnie z obietnicą zadanie budżetowe wraca w 2019 roku i w sumie przeznaczono na nie 2 200 000 zł. Wymaga ono jednak intensyfikacji przygotowań, aby zdążyć w ciągu roku.

Poznański Budżet Obywatelski, czyli realizacja decyzji mieszkańców

W projekcie budżetu Poznania w 2019 roku zaplanowano następujące realizacje projektów z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, które były zgłoszone w poprzednich latach:

 • przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka – 307 675 zł
 • pakiet Rowerowy Grunwald 2017, czyli droga dla rowerów (krótki łącznik) na ul. Marcelińskiej oraz łącznik rowerowy przy skrzyżowaniu Słoneczna/Grochowska – 350 000 zł
 • Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy 2017, czyli pakiet wprowadzenia kontraruchów gotowy do wdrożenia od połowy 2018 roku – 400 000 zł
 • Bezpieczna droga rowerowa na ul. Ługańskiej – 500 000 zł
 • Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego – 900 000 zł (budżet zwiększony przez miasto)
 • Promenada Piątkowsko-Winogradzka – wygodna trasa spacerowa – 450 000 zł
 • Rowerowa Wilda – realizacja kontraruchów prawdopodobnie przy okazji wdrażania strefy płatnego parkowania – 250 000 zł.

W ostatniej edycji (PBO2019) udało się nam wspólnie zdobyć 5,23 mln zł na rowerową infrastrukturę. Część projektów mogłaby zostać zrealizowana jeszcze w 2019 r. (np. wymiana nawierzchni na drodze rowerowej na ul. Hetmańskiej).

Kładki pieszo-rowerowe nad Wartą

W 2019 roku budżet zakłada prowadzenie prac projektowych związanych z Kładką Bedrychowską oraz Kładką Ratajsko-Wildecką, na które zabezpieczono odpowiednio: 1 500 000 zł i 80 000 zł.

Wartostrada – finał

W 2019 roku zaplanowano kompleksowe podejście do kwestii realizacji Wartostrady – w trwającym przetargu ma zostać wyłoniony wykonawca, który w trybie “zaprojektuj i wybuduj” ma zrealizować prace na odcinkach nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Na prace zabezpieczono 7 527 140 zł (projekt budżetu miasta) i wiadomo, że realizacja będzie trwać do 2020 r.

Obecnie nie wiadomo, kiedy dokładnie powstanie łącznik Wartostrady i jeziora Maltańskiego, czyli odcinek nr 8 – trwa sporządzanie ekspertyzy technicznej Śluzy Cybińskiej.

Pozostałe inwestycje rowerowe

Oprócz opisanych powyżej zadań budżetowych, w projekcie finansów miasta na 2019 roku można znaleźć:

 • remont ścieżek rowerowych (ogólna pula) – 700 000 zł
 • droga rowerowa na ul. Złotowskiej – 2 750 000 zł
 • droga pieszo-rowerowa na ul. Naramowickiej (Sielawy-Rubież) – 1 058 000 zł
 • droga rowerowa na ul. Koszalińskiej – 1 400 000 zł
 • projekt Umultowska-Połabska – 300 000 zł

Inne inwestycje miejskie zawierające infrastrukturę rowerową

W 2019 roku inwestycje rowerowe będą projektowane także przy okazji kilku większych inwestycji drogowych i związanych z infrastrukturą tramwajową. Projekt budżetu zakłada środki na rozpoczęcia budowy:

 • ul. Szwajcarskiej (przebudowa)
 • Wiaduktu na ul. Kurlandzkiej i ronda z ul. Wiatraczną
 • ul. Folwarcznej
 • Ronda Śródka (przebudowa)
 • ul. Nowej Św. Wawrzyńca