Na początku października poprosiliśmy wszystkich kandydatów na stanowisko Prezydenta Miasta Poznania o odpowiedzi na kilka trudnych pytań dotyczących realizacji polityki rowerowej. Przedstawiamy wyniki naszej ankiety.

Na ankietę odpowiedziała trójka kandydatów (wg kolejności alfabetycznej):

 • Dorota Bonk-Hammermeister – KWW Społeczna Koalicja “Prawo do Miasta”;
 • Przemysław Jakub Hinc – KWW Kukiz’15;
 • Tadeusz Zysk – KW Prawo i Sprawiedliwość.

Mimo przypomnień nie otrzymaliśmy odpowiedzi od pozostałych kandydatów.

W ankiecie padły trudne pytania o ul. Głogowską, budżet rowerowy, stanowisko Oficera Rowerowego czy Rowerową Obwodnicę Centrum prowadzącą ulicą Kościuszki. Być może to one spowodowały brak gotowości pozostałych kandydatów do przedstawienia swoich opinii. Tym bardziej doceniamy odwagę trójki kandydatów, którzy pokazali wyborcom, czego mogą się po nich spodziewać.

Poniżej przedstawiamy opracowane wyniki odpowiedzi kandydatów i ich sztabów.

 

Rowerowa Obwodnica Centrum

Wprowadzenie

Poznań w 2017 r. przyjął Program Rowerowy, dokument, który wskazuje priorytetowe trasy rowerowe w mieście, które wygenerują największy ruch i ułatwią funkcjonowanie największej liczbie osób. W ramach tego Programu powstała koncepcja Rowerowej Obwodnicy Centrum. Jest to ring dookoła Starego Miasta, do którego mają być doprowadzone wszystkie główne drogi dla rowerów. Prowadzić ma ul. Kościuszki, Solną, Małymi Garbarami, Estkowskiego, Wartostradą, Kazimierza Wielkiego i Krakowską. Umożliwi swobodny przejazd z jednej strony miasta na drugą.

Kto z kandydatów stworzy Rowerową Obwodnicę w nadchodzącej kadencji i do którego roku planuje ją domknąć?

 • Dorota Bonk-Hammermeister: TAK,w 2020
 • Przemysław Jakub Hinc: TAK, w 2022
 • Tadeusz Zysk: TAK, ALE TYLKO CZĘŚCIOWO, do 2023

Dorota Bonk-Hammermeister zwraca uwagę, że rozwiązania są w dużej mierze gotowe i jedynie wstrzymane (cała południowa część Obwodnicy) albo są już projektowane (północna część). Zwraca uwagę na kuriozalne rozwiązanie pod Starym Browarem, gdzie na wąskim chodniku tłoczą się rowerzyści i piesi.
Przemysław Jakub Hinc chce połączyć realizację Rowerowej Obwodnicy Centrum z szeroką modernizacją ulic Starego Miasta, z uwzględnieniem jezdni i chodników. Zadanie to traktuje jednak jako priorytetowe.
Tadeusz Zysk zastrzega, że będzie wspierał inwestycję tylko jeśli zainicjują ją radni. Uważa, że przebieg może zostać zmieniony i ponownie skonsultowany. Postuluje możliwie bezkolizyjne rozwiązania z ruchem samochodowym i pieszym.

 

Strefy Uspokojonego Ruchu

Wprowadzenie

Strefy Tempo 30 oraz strefy zamieszkania stosuje się jako rozwiązanie sprzyjające bezpieczeństwu, zmniejszające hałas i poprawiające komfort życia w sąsiedztwie. W Poznaniu ich wdrażanie w śródmieściu przebiega bardzo powoli. W ostatniej kadencji wstrzymano realizację gotowych planów.

Kto z kandydatów dokończy realizację Strefy Uspokojonego Ruchu w centrum Poznania i w jakim terminie?

 • Dorota Bonk-Hammermeister: TAK, w 2019
 • Przemysław Jakub Hinc: TAK, w 2020
 • Tadeusz Zysk: TAK, w 2023

Dorota Bonk-Hammermeister postuluje, żeby Strefami Uspokojonego Ruchu objąć wszystkie osiedla, z wyłączeniem dróg zbiorczych i głównych. Działanie uznaje za kluczowe.
Przemysław Jakub Hinc uważa, że priorytetowo należy ponadto zrealizować Strefy Uspokojonego Ruchu w rejonach Rynków Jeżyckiego, Łazarskiego i Wildeckiego.
Tadeusz Zysk zastrzega, że będzie wspierał inwestycję w centrum tylko jeśli zainicjują ją radni.

 

Ulica Głogowska

Wprowadzenie

Obecnie ul. Głogowska jest ogromną barierą dla ruchu rowerowego. Jest najbardziej niebezpieczną ulicą w Poznaniu, przekraczane są na niej normy hałasu, a przystanki tramwajowe i pasy ruchu nie spełniają norm. Kandydatom przedstawiliśmy postulat wydzielenia torowiska, zwężenia jezdni i budowy pasów/dróg dla rowerów.

Kto z kandydatów jest gotów zrealizować postulat i w jakim terminie chce rozpocząć jego realizację?

 • Dorota Bonk-Hammermeister: TAK, w 2020
 • Przemysław Jakub Hinc: NIE
 • Tadeusz Zysk: ? (wyjaśnienie niżej)

Dorota Bonk-Hammermeister zwraca uwagę, że zmiany na ul. Głogowskiej są niezbędne ze względu na całokształt problemów tego rejonu miasta: niekorzystne warunki dla mieszkańców, trudności dla handlu, funkcjonowania pieszych i komunikacji miejskiej. Zwraca uwagę, że zmiany mogą być realizowane etapowo.
Przemysław Jakub Hinc komentuje, że należy poszukiwać możliwości budowy dróg rowerowych bez likwidacji pasów ruchu dla samochodów.
Tadeusz Zysk uzależnia zmiany na ul. Głogowskiej od zbudowania Nowej Głogowskiej (Dolnej Głogowskiej) z wydzieloną drogą dla rowerów. Dopiero wówczas dopuszcza zmiany w tym miejscu.

 

Ulica Grunwaldzka

Wprowadzenie

Minęło już 2,5 roku od zakończenia konsultacji społecznych, a na Grunwaldzkiej wciąż nawet się nie rozpoczęła budowa wyczekiwanej Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej. Wg szacunków Programu Rowerowego ma być ona drugą najbardziej ruchliwą trasą rowerową w całym mieście.

Kto z kandydatów popiera realizację Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej i w którym roku chce zakończyć jej budowę (ciągłość od Bałtyku do Junikowa?

 • Dorota Bonk-Hammermeister: TAK, w 2019
 • Przemysław Jakub Hinc: TAK, w 2021
 • Tadeusz Zysk: BRAK ZDANIA

Dorota Bonk-Hammermeister i Przemysław Jakub Hinc uznają wspólnie inwestycję za priorytetową.
Tadeusz Zysk komentuje, że inwestycję będzie realizował tylko jeśli zainicjują ją radni.

 

Oficer rowerowy

Wprowadzenie

Oficer Rowerowy to potoczna nazwa stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Transportu Rowerowego. Jego zadaniem jest współtworzenie oraz realizacja polityki rowerowej miasta oraz reprezentowanie interesu rowerzystów przy tworzeniu innych polityk miejskich (np. transportowej, mieszkaniowej itp.). Miasta, które prowadzą skuteczną politykę rowerową (np. Gdańsk, Wrocław, Warszawa), posiadają nie tylko pełnomocnika, ale całe zespoły urzędników zajmujące się ruchem rowerowym. Poznań posiadał stanowisko Oficera Rowerowego, jednak zostało ono zlikwidowane.

Kto z kandydatów popiera ponowne powołanie stanowiska Oficera Rowerowego i w jakim terminie chce je utworzyć?

 • Dorota Bonk-Hammermeister: TAK, w 2019
 • Przemysław Jakub Hinc: TAK, w 2019
 • Tadeusz Zysk: TAK, w 2019

Dorota Bonk-Hammermeister wsparłaby oficera rowerowego zespołem, w którym byłyby osoby zajmujące się edukacją transportową, promocją i organizowaniem wydarzeń. Postuluje ponadto funkcjonowanie silnego zespołu zajmującego się przygotowaniem i budową infrastruktury rowerowej w ramach Wydziału Rowerowego w Zarządzie Dróg Miejskich. Jej zdaniem Oficer Rowerowy powinien być zarazem pełnomocnikiem Prezydenta.
Przemysław Jakub Hinc popiera stworzenie zespołu przy Oficerze Rowerowym, w którym byłyby osoby zajmujące się edukacją transportową, promocją i organizowaniem wydarzeń, ale również pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
Tadeusz Zysk wsparłby Oficera Rowerowego osobami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

 

Budżet rowerowy

Wprowadzenie

Żeby realnie móc zwiększyć udział ruchu rowerowego w Poznaniu, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę. Zrealizowany na zlecenie miasta Program Rowerowy wskazuje, które trasy mają największy potencjał i powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Wg wyliczeń ich łączny koszt może wynosić od 72 mln do 150 mln zł, przy czym wersja najdroższa jest nie tylko najbardziej komfortowa dla użytkowników, ale również najmniej konfliktowa podczas wytyczania.

Ile rocznie kandydaci przeznaczyliby środków z budżetu miasta na realizację Programu Rowerowego?

 • Dorota Bonk-Hammermeister: 30 mln zł
 • Przemysław Jakub Hinc: 20 mln zł
 • Tadeusz Zysk: 25 mln zł

 

To kolejny artykuł poświęcony wyborom samorządowym 2018 w Poznaniu w ramach naszego cyklu „Rowerowy Latarnik Wyborczy”. Ostatnio pisaliśmy o naszych 5 postulach na 5 lat kolejnej kadencji. Sprawdzicie je tutaj >>