Już za tydzień wybory samorządowe. Ludzie, których wybierzemy, będą przez kolejnych 5 lat decydować o kształcie polityki transportowej miasta. Chcemy Wam pomóc sprawdzić, czego się spodziewać po kandydatach.

Tym razem przedstawiamy 5 postulatów Rowerowego Poznania na 5 lat nowej kadencji samorządowej i zapraszamy wszystkich zainteresowanych kandydatów na stanowiska radnych miejskich do ich poparcia lub odniesienia się do nich.

5 POSTULATÓW ROWEROWEGO POZNANIA NA LATA 2018-2023

1. Budowa brakujących priorytetowych dróg dla rowerów łączących dzielnice mieszkaniowe z centrum (zgodnie z harmonogramem Programu Rowerowego)

W 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła po konsultacjach z mieszkańcami i specjalistami Program Rowerowy, który wskazuje, które trasy rowerowe są najbardziej potrzebne i powinny być budowane w pierwszej kolejności. Od radnych i nowego prezydenta oczekiwalibyśmy wyłącznie realizacji tego zobowiązania miasta.

2. Stworzenie pełnego ringu Rowerowej Obwodnicy Centrum do 2020 r.

Wszystkie kluczowe trasy w Poznaniu zgodnie z Programem Rowerowym mają być stopniowo podłączane do Rowerowej Obwodnicy Centrum, która ma prowadzić przez ul. Solną, Kościuszki, Krakowską, Kazimierza Wielkiego, Wartostradę, ul. Estkowskiego i Małe Garbary. Kształt ROC pozwala uniknąć kolizji z samochodową I ramą komunikacyjną, a rowerzyści przejeżdżający przez centrum będą mogli dzięki niej omijać uciążliwe brukowane uliczki.

3. Zarezerwowanie średniej kwoty 30 mln zł rocznie na realizację Programu Rowerowego

Kwota ta wg wyliczeń z przełomu 2016/17 powinna pozwolić zrealizować Program Rowerowy zgodnie z harmonogramem i w pełnej wersji, która jest najbardziej komfortowa i najmniej konfliktowa.

4. Stworzenie w strukturach urzędowych zespołu ds. zrównoważonego transportu posiadającego zasoby do prowadzenia polityki rowerowej (tworzenie infrastruktury, promocja, edukacja, koordynacja prac różnych jednostek)

Stanowisko oficera rowerowego w dotychczasowej formule się nie sprawdziło. Pojedynczy urzędnik bez odpowiednich umocowań w półmilionowym mieście nie ma szans sprawnie połączyć zarządzania tworzeniem infrastruktury, promocji zrównoważonego transportu, edukacji i pełnej współpracy z mieszkańcami i innymi strukturami urzędu. Postulujemy pełną wydzieloną jednostkę ze specjalistami ds. zarządzania infastrukturą, promocji ruchu rowerowego i pieszego, pozyskiwania środków zewnętrznych i edukacji.

5. Objęcie strefą uspokojonego ruchu wszystkich osiedli śródmiejskich z wyłączeniem dróg klasy głównej

Chcemy atrakcyjnego, bezpiecznego śródmieścia Poznania i uliczek, które nie służą tylko ruchowi drogowemu, a stwarzają możliwości przyjemnego spędzania czasu, są bezpieczne i dobre do codziennego życia. Na takich uliczkach nie ma potrzeby wydzielania ruchu rowerowego i wszystkim łatwiej jest funkcjonować.

Wszystkich kandydatów na radnych miejskich zapraszamy do odniesienia się do powyższych postulatów:

  • w formie komentarza do posta udostępnionego na Facebooku (link)
  • w formie pisemnej na mail Stowarzyszenia (kontakt@rowerowypoznan.pl) – rozwiązanie dla osób nieaktywnych na Facebooku, w takim przypadku jako Stowarzyszenie umieścimy post w komentarzach z odpowiednim podpisem
  • w innej formie (przy czym nie gwarantujemy wówczas udostępnienia jej na naszym Facebooku)

Jeśli charakter i liczba odpowiedzi na to pozwoli zostaną one również zbiorczo przedstawione w innych formach.

Przy publikacji własnych postów prosimy o wykorzystanie hashtagu #rowerowewyborypoznan.

Zdajemy sobie sprawę, że we wszystkich komitetach startują osoby myślące poważnie o zrównoważonym transporcie. Mamy nadzieję, że rowerowi wyborcy będą mogli połączyć swoje preferencje wyborcze z chęcią poprawy warunków ruchu rowerowego w Poznaniu.

Osobny artykuł zostanie poświęcony ankiecie dla kandydatów na stanowisko Prezydenta Miasta Poznania, którą rozesłaliśmy ich komitetom na początku miesiąca.