W ostatni wtorek, 21. października 2014, w klubokawiarni Meskalina odbyła się kolejna z cyklu debat w ramach Społecznego Klubu Wyborczego. Tym razem do rozmowy zostali zaproszeni miejscy eksperci, wśród których znalazł się Adam Beim reprezentujący Rowerowy Poznań. Debata była okazją do przypomnienia przedstawicielom komitetów wyborczych bolączek poznańskich rowerzystów oraz zadania trudnych pytań.

Po stronie komitetów wyborczych w debacie udział wzięli:

  • Maciej Kokorniak (Kongres Nowej Prawicy);
  • Michał Kucharski (KWW Anny Wachowskiej-Kucharskiej);
  • Łukasz Mikuła (Platforma Obywatelska);
  • Lech Mergler (Koalicja Prawo do Miasta).

Niestety reprezentanci nie zdradzili nam czym w sprawach rowerowych wyróżniają się ich komitety na tle pozostałych.

Kandydaci za to zgodnie stwierdzili, że rowerami jeżdżą i chcieliby, aby możliwe było swobodne przemieszczanie się w ten sposób po mieście, również z dzielnic bardziej odległych od centrum. Wątpliwości nie budziła również konieczność zinwentaryzowania i oceny stanu infrastruktury oraz konieczność przypilnowania, aby inwestycje realizowane w mieście właściwie ujmowały potrzeby rowerzystów oraz pieszych.

Poparcia ze strony kandydatów nie zyskała natomiast propozycja Rowerowego Poznania, aby w strukturach Urzędu Miasta powołać osobę odpowiedzialną za koordynację spraw związanych z realizacją polityki rowerowej w mieście, czyli tzw. Oficera Rowerowego. Jedynym, który temu pomysłowi przyklasnął był Łukasz Mikuła, który zaproponował ujęcie w odpowiedzialności takiej osoby również dbanie o prawa pieszych.

Pojawił się również głos Lecha Merglera, który zasugerował, że aktualna spora popularność tematów związanych z ruchem rowerowym, szczególnie w mediach społecznościowych, może nie odzwierciedlać rzeczywistych potrzeb mieszkańców Poznania. Z przykrością musimy przyznać, że pogląd ten ma swoje uzasadnienie. Wszak rowerzystami jest tylko kilka procent mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że przyszli włodarze miasta będą ciężko pracować nad tym, aby tę sytuację zmienić.

Przy okazji wszystkich poznańskich rowerzystów zachęcamy do zapoznania się z postulatami Rowerowego Poznania (znajdziecie je tutaj) oraz dopytywanie kandydatów w swoich okręgach o ich realizację.