spotkanie członków Rowerowego PoznaniaMiło nam poinformować, że 13 kwietnia 2016 r. na Walnym Zebraniu Członków wybraliśmy nowe władze Stowarzyszenia. Zmiany są niewielkie, jesteśmy zadowoleni z kierunku, jaki udało się nam obrać w ciągu ostatniego roku i chcemy kontynuować tę drogę, rozwijając się i skuteczniej działając dla Poznania.

W skład nowego Zarządu wchodzą:

  • Tadeusz Mirski (prezes)
  • Marcin Czerkawski (wiceprezes)
  • Krzysztof Penczyński (wiceprezes)
  • Adam Beim
  • Maria Fenrych
  • Agnieszka Guźniczak-Beim
  • Agata Jajszczyk

Komisja Rewizyjna:

  • Aleksandra Borawska-Melnyk (przewodnicząca)
  • Aleksandra Kaźmierczak (zastępca przewodniczącej)
  • Dawid Biniecki

Ostatni rok oznaczał dla naszego Stowarzyszenia duże zmiany. Na nowo określaliśmy nasze priorytety i rolę w mieście. Dołączyło do nas i zaangażowało się wiele nowych osób. Utworzyliśmy wyspecjalizowane grupy. Regularnie zabieraliśmy głos w sprawach ważnych dla poznańskich rowerzystów. Opublikowaliśmy raporty na temat polityki rowerowej miasta, Poznańskiego Roweru Miejskiego, organizowaliśmy eventy, rajdy, spotkania. Współpracowaliśmy z władzami miasta i urzędnikami, radami osiedli, a w mediach społecznościowych codziennie komunikowaliśmy się z naszymi sympatykami.

W najbliższej kadencji będziemy te działania kontynuować, ale większy nacisk postawić na działania edukacyjne wśród poznaniaków. Chcemy poszerzać nasz zespół, dalej się specjalizować i móc działać na większą skalę.

Liczymy, że będzie to kolejny udany rok dla nas – i dla Poznania!