Co roku w naszym Stowarzyszeniu ma miejsce Walne Zebranie Członków. W tym odbyło się ono 15 czerwca.

Podsumowaliśmy nasze działania w 2017 roku, wśród których warto wspomnieć m.in.:

 • projekt Miejskiej Akademii Rowerowej
 • projekt Rowerem do Szkoły
 • Tweed Ride Poznań
 • udział w Zespole d/s lokalizacji stacji PRM
 • udział w Zespole d/s przyszłości roweru publicznego w Poznaniu
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu
 • udział w konsultacjach społecznych (19 internetowych i 10 stacjonarnych)
 • udział w posiedzeniach Rady Rowerowej
 • działania na rzecz uchwalenia Radę Miasta Poznania „Programu Rowerowego 2017-2022 z perspektywą do roku 2025″
 • działania wokół budżetu Miasta Poznania w celu zwiększenia nakładów na inwestycje rowerowe

oraz wiele, wiele innych codziennych prac!

Udzieliliśmy absolutorium Zarządowi za poprzednią kadencję oraz wybraliśmy Zarząd na kolejny rok, w składzie:

 • Andrzej Janowski (prezes)
 • Marcin Sowa (wiceprezes)
 • Karol Raniszewski (wiceprezes)
 • Agnieszka Guźniczak-Beim
 • Tadeusz Mirski
 • Adam Beim

Z Zarządu minionej kadencji odeszła Wiceprezeska Agata Jajszczyk, która m.in. koordynowała projekt Rowerem do Szkoły.
Dziękujemy Agacie, a także pozostałym członkom Zarządu minionej kadencji, za ciężką pracę!

Wybraliśmy Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Aleksandra Borawska-Melnyk
 • Jan Felcyn
 • Marta Sztafarek