Rowerowa burza mózgów – pod takim hasłem minął przedostatni weekend października, spędzony przez delegację Rowerowego Poznania w Krakowie. Cel podróży nie był przypadkowy: siedziba Królów Polskich to obecnie jedno z bardziej postępowych prócz stolicy Wielkopolski miast rowerowych w kraju.

Krakowskie know-how

W trakcie naszych odwiedzin, główny punkt programu stanowił prawie 30-kilometrowy przejazd rowerowy ulicami Krakowa, który pozwolił bezpośrednio doświadczyć dedykowanej rowerzystom infrastruktury, a także zapoznać się ze specyfiką organizacji ruchu w mieście. Naszym przewodnikiem pośród krakowskich rozwiązań był Marcin Hyła – tłumacz rowerowy, twórca ogólnopolskiej sieci „Miasta dla Rowerów”, przedstawiciel lokalnego NGO oraz autor poznańskich Standardów Rowerowych. Dzięki bezpośredniej i błyskotliwej relacji Marcina w terenie, mieliśmy możliwość obserwacji działających bardziej lub mniej rozwiązań rowerowych w przestrzeni miejskiej oraz godnych naśladowania dobrych praktyk. Wspólny przejazd był też dobrym momentem na pytania i wymianę doświadczeń w zakresie urbanistyki rowerowej naszych miast.

Zwieramy szyki

Nie ukrywajmy, sierpień  2021 roku był miesiącem udanej rekrutacji do sekcji komunikacji społecznej Stowarzyszenia. Wspólnie spędzony czas w Krakowie, stanowił więc dobrą okazję zarówno do integracji grupy, jak również określenia możliwości i celów strategicznych naszego zespołu. Pomysłów i motywacji nie brakuje!

Tekst: Hanna Nowak

Zdjęcia: Agnieszka Guźniczak-Beim, Daniel Malecki, Hanna Nowak

Kategorie: Aktualności