Latarnik dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań zwraca się do Państwa z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytanie. Kierujemy je do wszystkich kandydatów do Sejmu w okręgu nr 39 z prośbą o indywidualną odpowiedź. Odpowiedzi zostaną zebrane i opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.rowerowypoznan.pl oraz w mediach społecznościowych.

Które postulaty Pan/Pani popiera i w jakim stopniu?

 • Ustanowienie specjalnego budżetu do dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczonego na budowę chodników i dróg rowerowych przy drogach zarządzanych przez GDDKiA. Jeśli tak, to jaką kwotę Pani/Pan by postulował/a.

Komentarz: Obecnie pojedyncze województwa prowadzą programy budowy infrastruktury rowerowej w szerszej skali. Poziom ogólnopolski pozwalałby proporcjonalnie alokować środki i przyspieszyć zmiany w pozostałych województwach. 

 • Przywrócenie strażom gminnym (miejskim) prawa do ustawiania i obsługi stacjonarnych fotoradarów.

Komentarz: Polska znajduje się w ścisłej czołówce krajów z największą ilością wypadków śmiertelnych na drogach w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Jedną z form kontroli prawa są fotoradary, które realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa.

 • Wprowadzenie jednoznacznego pierwszeństwa dla pieszych nie tylko będących na przejściu dla pieszych, ale także dla tych sygnalizujących zamiar wejścia na nie.

Komentarz: Obecne interpretacje przepisów skutkują gigantycznymi statystykami zabójstw pieszych na przejściach w Polsce, w przeciwieństwie do krajów, gdzie piesi na przejściach są bezpieczni i większej mierze chronieni przez prawo. Pieszymi są dzieci, osoby schorowane, starsze czy z niepełnosprawnościami. Na przejściach powinny się one czuć bezpiecznie, a pełna odpowiedzialność powinna spoczywać na dysponujących pełnym oglądem sytuacji kierowcach.

 • Wprowadzenie ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla dróg rowerowych, bez realizacji dróg publicznych.

Komentarz: Obecnie drogi rowerowe nie mogą być realizowane samodzielnie, co ogranicza możliwości realizacji ważnych inwestycji rowerowych. Uproszczony tryb (ZRiD) dotyczy jedynie inwestycji z uwzględnieniem ruchu samochodowego.

 • Utrzymanie zakazu możliwości poruszania się hulajnogami elektrycznymi po drogach rowerowych.

Komentarz: Hulajnogi elektryczne w obecnej formie stanowią zagrożenie zarówno dla otoczenia, jak i samych użytkowników. Wysoko położony środek ciężkości i małe kółka oznaczają duże ryzyko wywrócenia. Jedynym bezpiecznym wyjściem jest redukcja maksymalnej prędkości tego typu pojazdów do prędkości maksymalnej ok. 10-15 km/h, co pozwoli wówczas traktować ich użytkowników dalej jako pieszych.

 • Wprowadzeniem dopłat do zakupu rowerów elektrycznych

Komentarz: W obecnej chwili planowane dopłaty dotyczą jedynie osób fizycznych (które nie prowadzą działalności gospodarczej) kupujących samochód. Takie rozwiązania pojawiły się w innych krajach i były szeroko krytykowane ze względu na wspieranie tylko jednej grupy użytkowników pojazdów, wysokie koszty i nie wspieranie mobilności wśród obywateli.

Prosimy o wysłanie odpowiedzi do godziny 07.10.2019r. na adres: kontakt@rowerowypoznan.pl

W razie pytań prosimy o wysyłanie ich na ww. adres mailowy lub kierowanie ich telefonicznie


Powyższe pytanie zostały skierowane do komitetów:

 • Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 • Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • Lista numer 3 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
 • Lista numer 4 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
 • Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Kategorie: Aktualności