Skrzyżowanie ulic Solnej, Kulasa i Kościuszki otwarto w połowie kwietnia. Znacznie ułatwia ono poznańskim rowerzystom poruszanie się pomiędzy centrum a północnymi osiedlami. Niestety, wielu kierowców samochodów blokuje przejazd przez skrzyżowanie, przez co bezpieczeństwo rowerzystów może być zagrożone. Dlatego Stowarzyszenie Rowerowy Poznań wystąpiło do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu o zadbanie o bezpieczeństwo rowerzystów.

Nie od dziś samochody zatrzymujące się na środku skrzyżowań i przejść dla pieszych to jedna z głównych przyczyn tworzenia się korków w Poznaniu, opóźnień komunikacji miejskiej, a także zagrożenia bezpieczeństwa pieszych. Ten problem od wielu lat wydaje się być niedostrzegany. Wraz z rozwojem infrastruktury rowerowej, zaczyna dotykać także rowerzystów.

Ciąg ulic Kościuszki i Kulasa został zaprojektowany w taki sposób, aby w miejscu skrzyżowania z ulicą Solną mogli poruszać się tylko rowerzyści (przeczytaj poprzedni wpis, aby dowiedzieć się więcej o nowej trasie rowerowej). Przecięcie ulicy Solnej jest sterowane za pomocą sygnalizacji świetlnej, która nadaje zielone światło tylko po wykryciu ruchu roweru. Zatem w trakcie 2-3 minutowego cyklu sygnalizacji świetlnej, zielone światło dla rowerzystów może działać ok. 20 sekund. Zielone światło powinno oznaczać swobodny i bezpieczny przejazd rowerzystów między Kościuszki a Kulasa, ponieważ w tym czasie dla kierowców nadawany jest czerwony sygnał. Niestety, codzienność jest zgoła inna – skrzyżowanie pozostaje permanentnie zastawione:

 

Z punktu widzenia przepisów naruszany jest art. 49 Prawo o ruchu drogowym (zakaz zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu). Co gorsza, część kierowców nie dostrzega także linii warunkowego zatrzymania oraz czerwonego światła.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Rowerowy Poznań zwróciło się z następującymi wnioskami w odniesieniu do skrzyżowania ulic Solna/Kościuszki/Kulasa:

  1. Do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu o korektę sygnalizacji świetlnej.
  2. Do Miejskiego Inżyniera Ruchu o wyznaczenie tzw. “yellow box” (malowanie żółtych kratownic na tarczy skrzyżowania) w ramach procedury eksperymentalnego oznakowania dróg.
  3. Do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu o kontrolę zachowań kierowców na rzeczonym skrzyżowaniu.

Oczekujemy na podjęcie zdecydowanych kroków. Potrzebujemy bezpiecznych warunków dla ruchu rowerowego, tak, aby bez obaw mogli poruszać się nie tylko silni rowerzyści, ale także młodzież, osoby starsze czy też rodzice z dziećmi.

Pisma wysłane przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań:

Kategorie: Aktualności