W ramach projektu odbywać się będą szkoleniowe przejazdy rowerowe pod okiem wykwalifikowanego trenera. W spotkaniach każdorazowo będą brały udział 1-3 osoby, poruszając się po specjalnie zaprojektowanej trasie, uwzględniającej różne typy infrastruktury rowerowej, a także miejsca problemowe. Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznań, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie konieczna jest rejestracja oraz wypełnienie ankiety kwalifikującej. W pierwszej kolejności prosimy o uzupełnienie formularza dostępnego online: WYPEŁNIJ WNIOSEK!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: akademia@rowerowypoznan.pl