Pod koniec stycznia 2018 opublikowaliśmy raport, w którym opisaliśmy problemy z nowo budowanym odcinkiem Wartostrady na Wildzie. Zaprojektowana trasa po zachodniej stronie Warty pomiędzy Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Przemysła I przede wszystkim nie uwzględniała konieczności skomunikowania trasy z istniejącą infrastrukturą rowerową w Poznaniu. Po 8 miesiącach sprawdzamy ile (dobrych) zmian udało się zrealizować władzom miasta i podległym im jednostkom miejskim.

Wybudowanie nowego odcinka Wartostrady to tak naprawdę dopiero początek inwestycji – potrzebne są jeszcze drogi dojazdowe, które w końcu zaczęły powstawać.

Mapa – porównanie stanu z raportu i stan obecny

Zacznijmy od spojrzenia na mapy: jeszcze w styczniu 2018 zaledwie 2 z 9 z istniejących połączeń nadawało się do przejechania rowerem (kryterium był stan nawierzchni i legalność przejazdu). Natomiast we wrześniu 2018 tych połączeń jest już 5, a kolejne jest w fazie projektowej (chociaż do prac budowlanych jeszcze długa droga).

  

Hetmańska – powstało kluczowe połączenie

Wymiana nawierzchni oraz wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy Hetmańskiej na odcinku od Ronda Starołęka do Dolnej Wildy to zdecydowanie najważniejsze w tym roku ułatwienie dla rowerzystów w tej części miasta.

Ruch rowerowy na Hetmańskiej widać nie tylko w korelacji z nowym odcinkiem Wartostrady. Właściwie na całej długości nowego odcinka trasy rowerowej wzdłuż Hetmańskiej widać wzmożony ruch rowerowy w relacji wschód-zachód – jak ktoś nie wierzy, to najlepiej aby odwiedził ten ciąg w godzinach porannego lub popołudniowego szczytu komunikacyjnego!

Na poniższych zdjęcia porównanie stanu przed i po:

  

  

  

Nowe wygodne łączniki

Wartostrada – Droga Dębińska

Dotychczas połączenie Wartostrady i Drogi Dębińskiej było zarośniętą drogą techniczną zbudowaną z płyt betonowych – stan techniczny był zły. Jednak na przełomie lipca i sierpnia droga przeszła gruntowny remont i pojawiła się nawierzchnia bitumiczna.

Na poniższych zdjęcia porównanie stanu przed i po:

  

  

Hetmańska – Park nad Wartą

Kolejna poprawka to właściwie żadna filozofia – nieznaczny spadek terenu, na którym dotychczas znajdowały się schody w bardzo złym stanie technicznym, zastąpiono szeroką alejką pieszo-rowerową. Dzięki tej poprawce rowerzyści mogą w łatwy sposób dostać się z ulicy Hetmańskiej do Parku nad Wartą, który znajduje się po prawej stronie Warty.

Na poniższych zdjęcia porównanie stanu przed i po:

  

  

Wjazd do Parku Mazowieckiego bez przebitej dętki

Przepust pod Mostem Królowej Jadwigi, który łączy wildecki odcinek Wartostrady z Parkiem  Tadeusza Mazowieckiego wydawał się zupełnie zapomnianym miejscem (nie był uwzględniony w projekcie budowlanym). Podłoże tego odcinka było nierówne, piaszczyste i pełne potłuczonego szkła, więc łatwo było tam przebić dętkę. Na szczęście szybko zauważono konieczność poprawy tego miejsca – po publikacji naszego raportu w tym miejscu pojawiła się żółta tabliczka informacyjna, a na początku kwietnia nowa nawierzchnia.

Ewolucję tego miejsca przedstawiają poniższe zdjęcia:

  

Pierwszy krok ku trasie przez Most Królowej Jadwigi

Najkrótsze i najszybsze połączenie Wartostrady od strony Wildy z centrum miasta to połączenie z ulicą Strzelecką i Krakowską. Aby jednak było to możliwe, najpierw musi powstać trasa rowerowa od Strzeleckiej do Mostu Królowej Jadwigi, która jest elementem trasy R2 z Programu Rowerowego Miasta Poznania. W tym celu wykonano pierwszy krok, czyli zlecono wykonanie koncepcji drogi rowerowej (marzec 2018).

Należy jednak zwrócić uwagę, że pierwsza wersja koncepcji (wedle naszej wiedzy) nie przedstawiała budowy odnogi z ulicy Królowej Jadwigi, tak aby uzyskać połączenie z Wartostradą – apelujemy, aby o tym nie zapomnieć.

Poprawiono oznakowanie

W części miejsc udało się zrealizować poprawki związane z oznakowaniem trasy, które wpływa na bezpieczeństwo oraz czytelność miejsc legalnego poruszania się na rowerze. Oto przykłady:

  • zdjęto niezasadne znaki drogowe “koniec drogi dla rowerów” (C-13a),
  • przy zjeździe z Wartostrady na ulicę Hetmańska ustawiono znaki drogowe informujące o możliwości kontynuacji jazdy na rowerze, czyli możliwość jazdy ciągiem pieszo-rowerowym (C-13/16 z poziomą linią),
  • określono podporządkowanie na skrzyżowaniach z ograniczoną widocznością poprzez ustawienie znaku ustąp pierwszeństwa (A-7) oraz odpowiednie malowanie znaków poziomych,

  • pojawił się regulamin parku.

Nie można jednak zapominać, że nadal w części wskazywanych przez nas miejsc brakuje oznakowania lub też jest ono niepoprawne.

Oświetlenie i mała architektura

Bazując na otrzymanych Programach Funkcjonalno-Użytkowych dla wszystkich projektowanych odcinków Wartostrady, kompleksowo zaplanowano instalację oświetlania, monitoringu oraz małej architektury.

Pierwszy odcinek z oświetleniem i monitoringiem miał powstać w pierwszej połowie 2018 roku, jednak oferty składane w postępowaniach przetargowych nie mieściły się w budżecie.

W lipcu 2018 Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przekazało niezbędną dokumentację do Poznańskich Inwestycji Miejskich, aby kontynuować zadanie dla wszystkich odcinków.

Nie można spocząć na laurach!

Zmiany, które zaszły w ostatnich miesiącach wokół Wartostrady na odcinku od Hetmańskiej do Królowej Jadwigi, należy ocenić pozytywnieMiasto przeanalizowało nasz raport i wyciągnęło z niego wnioski, o czym można przekonać się czytając niedawną wiadomość w portalu Poznan.pl.

Musimy też zwrócić uwagę, że nadal część sugestii opisanych w raporcie oczekuje na realizację. Zatem liczymy, że dobra passa będzie trwać!

W planach jest realizacja kolejnych odcinków Wartostrady. Apelujemy o większa otwartość miasta na konsultowanie projektów związanych z Wartostradą ze stroną społeczną i włączenie strony społecznej do prac projektowych na ich wczesnym etapie.