ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na konferencję  pt.  „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka”, organizowaną przez Sekcję Rowerzystów Miejskich we współpracy z Wrocławską Inicjatywą Rowerową i Centrum Kultury Zamek.

Konferencja rozpocznie się w dniu 12.03 o godzinie 11:00 w Sali Kominkowej CK Zamek przy ulicy Święty Marcin 80/82 w Poznaniu.

Poniżej znajduje się szczegółowy program konferencji.

Z powodów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 10.03 poprzez adres e-mailowy poznan@rowerowaszkola.pl lub numer telefonu +48 515 533 582.

PROGRAM

10:30 Rejestracja uczestników

11:00 Przywitanie gości

11:05 Wyzwania w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na podstawie danych z raportów na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów,
— Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

11:35 Doświadczenia z praktycznej edukacji rowerzystów — uwarunkowania, cele wyzwania
— Aleksander Wiącek, UM Lublina

12:05 Prezentacja projektu „Rowerowa szkoła” (oferta projektu, dotychczasowe działania, doświadczenia płynące z praktycznych zajęć doskonalenia)
— Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

12:30 Przerwa

12:50 Lublin rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych,
— Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki rowerowej

13:10 Cykloedukacja — edukacja ekologiczna młodych krakowian z zakresu
zrównoważonego transportu
— Miłosz Tatara, Kraków Miastem Rowerów

13:30 Doświadczenia francuskie w edukacji rowerowej
— Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów

13:50 Kierunki zmian systemu edukacji i szkolenia rowerzystów w Polsce
— dyskusja z udziałem publiczności

14:30 Przerwa

15:00 Warsztat: Korzystanie z narzędzi projektu „Rowerowa szkoła”
— Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

17:00 Zakończenie

Kategorie: Aktualności