Druga część naszego rowerowego podsumowania 2022 roku skupia się na inwestycjach rowerowych w Poznaniu. Zapraszamy do obejrzenia grafik i przeczytania towarzyszących im opisów, aby dowiedzieć się jakie nowe drogi dla rowerów udało się wybudować i oddać do użytku w Poznaniu w 2022 roku!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój infrastruktury rowerowej, w szczególności prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi i wiceprezydentowi Mariuszowi Wiśniewskiemu oraz urzędnikom Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarządy Transportu Miejskiego w Poznaniu, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta i pracownikom Poznańskich Inwestycji Miejskich. Efekty tych inwestycji zobaczymy szybko, obiecujemy!

Podsumowanie inwestycji rowerowych w 2022 roku

1) Na początku 2022 roku doczekaliśmy się realizacji zaległego projektu PBO z 2017 roku na ul. Szymanowskiego. Zbudowano 800-metrowy odcinek drogi dla rowerów, który połączył rondo na ul. Stróżyńskiego z Rowerową Trasą PST.

2) I odcinek był już przejezdny w 2021 roku, ale dopiero w maju 2022 nastąpiło oddanie do użytku całej trasy rowerowej na ul. Złotowskiej. Droga dla rowerów i chodnik na odcinku blisko 1,8 km połączyły os. Ławica ze Skórzewem.

3) Jednak najważniejszą inwestycją rowerową udostępnioną w 2022 roku była Naramowicka Trasa Rowerowa, czyli cały układ drogowy zbudowany wraz z Tramwajem na Naramowice o łącznej długości blisko 7,5 km. Jest to część radialnej trasy głównej R1 z Programu Rowerowego Miasta Poznania.

4) Również wraz z przebudową ronda Rataje powstał nowy układ dróg dla rowerów na ul. Krzywoustego, Jana Pawła II, Zamenhofa i Piłsudskiego. Łączna długość przebudowanych i nowych dróg rowerowych wyniosła ok. 3 km. To część trasy radiala R8 i rowerowej II ramy z Programu Rowerowego Miasta Poznania.

5) Jedyną w całości rozpoczętą i ukończoną w 2022 roku inwestycją była droga dla rowerów na ul. Zwierzynieckiej. Niespełna 400-metrowa droga rowerowa od ul. Gajowej wraz z przebudową ronda Kaponiera ułatwi wjazd z Jeżyc do centrum po oddaniu w tym roku do użytku drogi dla rowerów na ul. Św. Marcin, budowanej w ramach Projektu Centrum.

6) Realizowane były również zwycięskie rowerowe projekty z PBO: przebudowa odcinka Rowerowej Trasy Kórnickiej, budowa łącznika Abrahama-Murawa, ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej, wymiana nawierzchni na Drodze Dębińskiej i ul. Lechickiej. W sumie unowocześniono ponad 2,5 km infrastruktury rowerowej.

7) W tym roku dość niespodziewanie, dzięki wsparciu radnej Anny Wilczewskiej, udało się zbudować brakujący 150-metrowy odcinek drogi dla rowerów na ul. Dąbrowskiego przy pętli Ogrody. Również dzięki p. Radnej w 2023 zostanie zbudowany przejazd przez ul. Szpitalną, domykając ciągłość trasy na Ogrodach.

8) Koniec 2022 roku to wyczekane przez mieszkańców Łazarza i Górczyna skrzyżowanie rowerowe Jarochowskiego/Hetmańska. Dzięki tej punktowej inwestycji powstała trasa rowerowa, składająca się z ulic o uspokojonym ruchu, którą można dojechać do Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej i dalej do centrum. Tutaj należy wspomnieć o wsparciu inwestycji przez radnego Filipa Olszaka bez którego ten projekt by się nie doczekał realizacji.

9) Rzutem na taśmę w 2022 roku udostępniony został 160-metrowy łącznik Wartostrada-Hetmańska, który pozwoli na bezkolizyjny wjazd na wschodnią nitkę Wartostrady ze Starołęki, a co za tym idzie szybszy dojazd rowerem z tej części Poznania do centrum. Ponadto budowę łącznika skoordynowano z remontem nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na ul. Hetmańskiej, między mostem Przemysła I a rondem Starołęka.

10) W ciągu roku na terenie całego miasta mogliśmy także obserwować szereg zmian organizacji ruchu, które w miarę możliwości uwzględniały ruch rowerowy. Im więcej mamy kontraruchów rowerowych, kontrapasów rowerowych, buspasów z dopuszczonym ruchem rowerowym, tym krótsza i łatwiejsza jest droga z domu do pracy lub szkoły każdego mieszkańca Poznania.

Ciężko nam dokładnie zliczyć wszystkie wdrożone zmiany, ale o wszystkich staraliśmy się informować przez cały 2022 rok. Na pewno w Poznaniu mamy już ponad 300 osiedlowych ulic, na których dostępne są kontraruchy rowerowe.

Wesprzyj nas!

Lubisz nasze inicjatywy? Chcesz, aby Poznań był przyjazny dla mieszkańców wybierających rower jako środek transportu? Wesprzyj nasze działania! Zachęcamy do:

  • Przekazania nam 1,5% podatku na OPP – nasz KRS: 0000100596
  • Wpłacania darowizn na konto bankowe: 47 1940 1076 3038 5212 0000 0000
Kategorie: Aktualności