Poza drogami rowerowymi istnieją inne – często wymagające mniejszych nakładów finansowych czy organizacyjnych – rozwiązania dla  rowerzystów. Są to np. pasy rowerowe czy wprowadzanie stref uspokojonego ruchu. Warto przemyśleć które rozwiązanie będzie najbardziej odpowiednie w danym miejscu, a następnie zgłosić wniosek do Zarządu Dróg Miejskich. Niestety, realizacja wniosku zależy od wielu czynników.

W przypadku stojaków, sprawa jest znacznie prostsza i ma większe szanse zakończyć się sukcesem. Wystarczy napisać wniosek do Zarządu Dróg Miejskich wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Nie każdy wniosek jest realizowany, ale sporo stojaków powstało właśnie w ten sposób.

Zachęcamy do brania spraw w swoje ręce i zgłaszania projektów rowerowych w ramach budżetu obywatelskiego. Przemyślany projekt wraz z dobrą promocją jest skutecznym narzędziem wprowadzania pro-rowerowych zmian w mieście lub przynajmniej sygnalizowania ich potrzeb.

Przeczytaj także: https://rowerowypoznan.pl/know-how/interwencje-zrob-to-sam/