Stowarzyszenie Rowerowy Poznań – „Sekcja Rowerzystów Miejskich”

Nazwa skrócona: Rowerowy Poznań

Dawna nazwa: Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji „Sekcja Rowerzystów Miejskich”

Poczta: Kraszewskiego 8/18, 60-518 Poznań
e-mail: kontakt@rowerowypoznan.pl
telefon: +48 609 128 221 – Karol Raniszewski (wiceprezes)
KRS: 0000100596
REGON: 631204808
NIP: 972-09-80-296
Konto: 47 1940 1076 3038 5212 0000 0000
(Credit Agricole Bank Polska S.A.)