Rusza miejski projekt edukacyjny dla dzieci

W 2017 roku Stowarzyszenie Rowerowy Poznań zrealizuje dwa duże projekty edukacyjne ze środków powierzonych przez Wydział Transportu i Zieleni: program rozwoju ruchu rowerowego w szkołach oraz program edukacji rowerowej dla osób dorosłych.

Edukacja w teorii i praktyce, czyli „Rowerem do szkoły”

Co najmniej 600 dzieci weźmie udział w lekcjach teoretycznych w szkołach, na których poruszone zostaną tematy zrównoważonego transportu, roweru w mieście, porównania Poznania do innych miast w Polsce i za granicą, zalet roweru jako środka transportu, przepisów prawa o ruchu drogowym, rodzajów infrastruktury rowerowej, a także zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego poruszania się na rowerze.

Ponieważ sama wiedza teoretyczna nie wystarczy, by przygotować najmłodszych do pewnego poruszania się w prawdziwym ruchu, co najmniej 200 dzieci zostanie przeszkolonych na zajęciach praktycznych odbywających się w okolicy szkół. Największy nacisk kładziony będzie tutaj na uświadomienie zagrożeń występujących w ruchu miejskim, zwiększenie pewności poruszania się oraz ćwiczenie przewidywalnej jazdy i najbardziej skomplikowanych manewrów, takich jak skręt w lewo. Dla wielu uczniów będzie to pierwsza okazja do wypróbowania jazdy na ulicy, w ruchu ogólnym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci nasi specjaliści wybiorą ulice o niewielkim natężeniu ruchu i dobrej widoczności. Każde zajęcia prowadzone będą przez dwie osoby, a uczestników będzie maksymalnie 15 na grupę.

Kolejnym zadaniem realizowanym w toku projektu będzie badanie ankietowe zachowań transportowych uczniów oraz audyty okolic szkół. Na tej podstawie oraz po konsultacji z dyrekcją danej szkoły, nasi eksperci stworzą rekomendacje możliwych niskokosztowych poprawek infrastrukturalnych w okolicy szkół, w tym stworzenia nowych miejsc parkingowych czy zmiany organizacji ruchu. Rekomendacje te zostaną przekazane właściwym Radom Osiedla, po to, by te rozważyły przeznaczenie środków na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół.

Całość projektu zwieńczy raport opisujący metody szkoleniowe i badawcze wykorzystane w toku projektu, a także zidentyfikowane bariery dla rozwoju ruchu rowerowego w szkołach.

Nacisk kładziony jest na udział szkół znajdujących się na osiedlach peryferyjnych, ze względu na duży potencjał zmian zachowań transportowych u osób je zamieszkujących (z powodu mniej rozwiniętej na tych obszarach komunikacji publicznej).

Zachęcamy nauczycieli, rodziców i  dyrektorów szkół dowolnych szczebli do zgłaszania placówek edukacyjnych, w których miałyby zostać przeprowadzone zajęcia i audyty rowerowe. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo będą miały szkoły znajdujące się na terenie osiedli peryferyjnych. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy: kontakt@rowerowypoznan.pl.

 

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie poszukuje obecnie edukatorów do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z dziećmi. Wymagania:

  • Wykształcenie pedagogiczne lub udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi
  • Znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, w szczególności tych dotyczących rowerzystów
  • Wiedza o specyfice zagadnień rowerowych w Poznaniu oraz nt. zrównoważonego transportu

Edukatorom wybranym do udziału w projekcie zapewniamy dodatkowo szkolenie z wiedzy nt. przepisów i zagadnień dot. zrównoważonego transportu i roweru jako środka transportu. Lekcje w szkołach przeprowadzane będą zgodnie z określonym planem prezentacji / szkolenia stworzonym przez Stowarzyszenie.

Projekt Rowerem do Szkoły jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania