Po co ludzie wożą rowery komunikacją miejską?

Nikt nie wyciąga roweru, żeby wozić go komunikacją miejską. Jest to dla rowerzysty rozwiązanie mało komfortowe, czasochłonne i bardziej kosztowne niż codzienna jazda. W pewnych warunkach jednak możliwość przewozu roweru stanowi dla niektórych ratunek. Są to generalnie sytuacje, gdy w drodze dojdzie do zdarzenia, wskutek którego rowerzysta nie jest w stanie dalej prowadzić swojego pojazdu. To może być skutek wypadku, wywrotki, ujawnienia jakiejś dolegliwości czy niesprawności roweru.

Możliwość spokojnego przewozu roweru w takich okolicznościach jest dużym ułatwieniem, ale oczywiście nie powinna być nadużywana i kłopotliwa dla innych pasażerów.

Zasady przewozu rowerów komunikacją miejską w Poznaniu

Zasady przewozu rowerów w tramwajach i autobusach w Poznaniu określone zostały w Regulaminie przewozów Zarządu Transportu Miejskiego. Kluczowe w tym zakresie są paragrafy 19 i 20.

Fragmenty regulaminu ZTM według stanu z czerwca 2016 r.:

§ 19
Pasażer ma obowiązek nadzorowania w czasie przejazdu przewożonych przez siebie rzeczy, w tym roweru, […] i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich przewożenia.

§ 20
1. Zabrane ze sobą rzeczy, w tym również rower, należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.
1 a. Przewóz rowerów możliwy jest tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w wyznaczonym miejscu.
1 b. Jeżeli pojazd jest odpowiednio wyposażony, pasażer podróżujący z rowerem powinien zabezpieczyć go za pomocą specjalnie przystosowanych do tego mocowań.
2. Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem, ze względu na brak możliwości jego zabezpieczenia w wymagany sposób.

Jak przewozić rower autobusem lub tramwajem w Poznaniu?

Instrukcja MPK Poznań >>