Przewóz roweru komunikacją miejską

Przewóz rowerów MPK PoznańPo co ludzie wożą rowery komunikacją miejską?

Nikt nie wyciąga roweru, żeby wozić go komunikacją miejską. Jest to dla rowerzysty rozwiązanie mało komfortowe, czasochłonne i bardziej kosztowne niż codzienna jazda. W pewnych warunkach jednak możliwość przewozu roweru stanowi dla niektórych ratunek. Są to generalnie sytuacje, gdy w drodze dojdzie do zdarzenia, wskutek którego rowerzysta nie jest w stanie dalej prowadzić swojego pojazdu. To może być skutek wypadku, wywrotki, ujawnienia jakiejś dolegliwości czy niesprawności roweru.

Możliwość spokojnego przewozu roweru w takich okolicznościach jest dużym ułatwieniem, ale oczywiście nie powinna być nadużywana i kłopotliwa dla innych pasażerów.

Zasady przewozu rowerów komunikacją miejską w Poznaniu

Zasady przewozu rowerów w tramwajach i autobusach w Poznaniu określone zostały w Regulaminie przewozów Zarządu Transportu Miejskiego. Kluczowe w tym zakresie są paragrafy 19 i 20.

Fragmenty regulaminu ZTM według stanu z czerwca 2016 r.:

§ 19
Pasażer ma obowiązek nadzorowania w czasie przejazdu przewożonych przez siebie rzeczy, w tym roweru, […] i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich przewożenia.

§ 20
1. Zabrane ze sobą rzeczy, w tym również rower, należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.
1 a. Przewóz rowerów możliwy jest tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w wyznaczonym miejscu.
1 b. Jeżeli pojazd jest odpowiednio wyposażony, pasażer podróżujący z rowerem powinien zabezpieczyć go za pomocą specjalnie przystosowanych do tego mocowań.
2. Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem, ze względu na brak możliwości jego zabezpieczenia w wymagany sposób.

Jak przewozić rower autobusem lub tramwajem w Poznaniu?

Instrukcja MPK Poznań >>