Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, rowerzysta poruszający się na wprost drogą dla rowerów w ramach drogi z pierwszeństwem przejazdu, ma pierwszeństwo przejazdu nad pojazdami zjeżdżającymi z tej drogi oraz wjeżdżającymi na tę drogę. Z tego powodu, konstrukcja przejazdów rowerowych w miejscach przecięcia drogi dla rowerów ze zjazdami (zarówno publicznymi jak i prywatnymi) oraz drogami podporządkowanymi, powinna informować wszystkich użytkowników drogi o pierwszeństwie rowerzysty.

Poprawnie zaprojektowany przejazd drogi dla rowerów przez zjazd posiada trzy kluczowe cechy:
• zachowuje ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów (nawierzchnia zjazdu jest przerwana)
• zachowuje poziom niwelety drogi dla rowerów (rowerzysta jedzie stale na jednym poziomie)
• zachowuje konstrukcję podbudowy dostosowaną do przewidywanego ruchu na zjeździe

Ciągłość materiału nawierzchni przejazdu

Ciągłość nawierzchni oznacza, że przejazd jest wykonany z tego samego materiału, z którego wykonana jest droga dla rowerów przed i za przejazdem. W większości wypadków będzie to asfalt.
Jeśli zjazd na posesję jest wykonany z innego materiału (np. z kostki betonowej) to jej przerwanie będzie dla kierowców przekraczających drogę dla rowerów sygnałem, że „wkraczają na cudze terytorium” i są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa. Podobną rolę pełni używanie krawężników wydłuż drogi dla rowerów, a nie wzdłuż zjazdu.

Ciągłość niwelety nawierzchni przejazdu

W przypadku różnicy poziomów pomiędzy poziomem drogi dla rowerów, a poziomem zjazdu należy przejazd lokować w poziomie drogi dla rowerów. Kierujący pojazdem przekraczającym drogę dla rowerów poprzez konieczność pokonania różnicy poziomów jest w ten sposób poinformowany o fakcie, że przekracza jezdnię z pierwszeństwem. W wypadku gdy droga dla rowerów znajduje się blisko jezdni, możliwe jest zastosowanie podjazdów z elementów prefabrykowanych, które ułatwią pokonanie różnicy wzniesień.

Konstrukcja podbudowy przejazdu

Podbudowa przejazdu powinna być dostosowana do przewidywanego ruchu na zjeździe – przejeżdżające przez drogę dla rowerów pojazdy są zazwyczaj cięższe od rowerów, więc konstrukcja przejazdu musi być mocniejsza, aby nie uległa zniszczeniu wskutek używania go przez pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z posesji.

Przejazdy przez drogi podporządkowane niskich klas

Podobną konstrukcję można zastosować przy budowie przejazdów drogi rowerowej przez jezdnię drogi poprzecznej, dla której ustanowiono nakaz ustąpienia pierwszeństwa. Ma to uzasadnienie w szczególności dla głównych arterii rowerowych w mieście oraz dróg poprzecznych niskiej klasy (lokalnych i zbiorczych).

Kształt drogi dla rowerów w okolicach przejazdu

W miejscach gdzie występuje przecięcie torów jazdy rowerzysty i innych pojazdów rowerzysta powinien mieć możliwość skupić się całkowicie na sytuacji na drodze. Niedopuszczalne jest zmuszanie go konstrukcją drogi dla rowerów do wykonywania manewrów skrętu w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu.

Z tego powodu zaleca się, aby drogi dla rowerów w okolicach skrzyżowań miały przebieg możliwie najbardziej zbliżony do linii prostej. Jeśli istnieje konieczność wykonania azylu dla pojazdów skręcających, w pierwszej kolejności należy rozważyć odsunięcie jezdni od drogi dla rowerów lub delikatne odsunięcie drogi dla rowerów na tyle daleko od skrzyżowania, żeby bezpośrednio przed nim rowerzysta poruszał się już po linii prostej.
Dodatkowo uwadze polecamy opinię GDDKiA ws. projektowania zjazdów przez drogi dla rowerów:
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/Zjazdy%20a%20DDR.pdf

oraz opinię GDDKiA ws. odgięć dróg dla rowerów w rejonach skrzyżowań:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/documents/opinia_odginanie__3_.pdf