Myśląc o prawidłowym stojaku rowerowym należy mieć na względzie różnorodność rowerów poruszających się po polskich drogach. Poza popularnymi rowerami miejskimi, trekingowymi, czy górskimi coraz częściej użytkowane są: składaki, rowery poziome, tandemy, czy dodatkowo przypinane do rowerów przyczepki dla dzieci. Także przy doborze odpowiedniego stojaka należy mieć na względzie jakiego rodzaju użytkownicy będą z niego korzystać i czy będą posiadać w związku z tym dodatkowe wyposażenie roweru w koszyki, torby turystyczne itp.

Prawidłowo wykonany stojak rowerowy powinien umożliwiać przypięcie roweru przede wszystkim za ramę, ale także w miarę możliwości za jedno lub dwa koła (za pomocą drugiego zapięcia). Popularne dzisiaj stojaki umożliwiające zamocowanie roweru za pomocą przedniego koła (tzw. „wyrwikółka”) nie spełniają tego podstawowego wymogu i rower zamocowany do tego stojaka łatwo ukraść pozostawiając w stojaku samo przednie koło. Co więcej, nawet jeśli nie dojdzie do kradzieży, pozostawione w stojaku koło może ulec zniszczeniu przez przekrzywienie roweru.

Zalecanym jest, by miejsce przypięcia roweru nie znajdowało się bezpośrednio nad posadzką, a na wysokości 60-80cm nad nią, by w ten sposób nie ułatwiać złodziejowi oparcia nożyc służących do przecięcia zabezpieczenia. Ważnym jest także, by stojak był prawidłowo przymocowany do podłoża (np. wbetonowany), a rura do której przypinamy swój rower była ciągła i niezniszczona na całej swojej długości.

Na rycinie numer 1 i 2 pokazany wzorcowy typ stojaka rowerowego. Ma on formę odwróconej litery „U”. Na rycinie numer 1 stojak posiada wewnętrzną ramę, ze względu na sposób przymocowania stojaka – do gruntu, natomiast rycina numer 2 pokazuje stojak zabetonowany, w którym nie ma już potrzeby stosowania dodatkowej poprzeczki. Oczywiście także zalecane są inne warianty tego rozwiązania np. odwrócona litera „V” lub stojaki o wymiarze artystycznym. Taki stojak ustawiony w prawidłowej odległości od kolejnych stojaków w rzędzie (około 1 metra) umożliwia przypięcie dwóch rowerów obok siebie:

1 02

Stawiając stojaki warto pamiętać, że nie mogą one kolidować z drogami ewakuacyjnymi, zawadzać innym użytkownikom ruchu, czy blokować dostęp do infrastruktury. Przykładowy układ stojaków obrazuje rycina numer 3 i 4:

03 04

W Poznaniu forma kształtu stojaków rowerowych jest regulowana poprzez „Katalog mebli miejskich Poznania”, który zaleca użycie formy dostosowane do charakteru danej przestrzeni (Stare Miasto, Centrum Miasta, Historyczne Dzielnice, Tereny Osiedli i Pozostałe Tereny, a także Tereny Zieleni, Tereny Rekreacyjne, Parki). Na ten moment (09.2014) w Katalogu znajdziemy 3 typy stojaków, z czego tylko jeden (dla obszarów Śródmieścia) jest powszechnie stosowany. Więcej na temat pod linkiem: http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=61359&lang=pl&id=144233