Ulice Poznańska i Jeżycka w końcu doczekają się zmian! Piesi zyskają komfort na chodnikach, kierowcy dostaną płynność przejazdu, rowerzyści nowe możliwości poruszania się po Jeżycach. A wszyscy – zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa.

Miasto Poznań poinformowało o kończących się pracach projektowych związanych z wprowadzeniem strefy tempo 30 na obszarze ulic Jeżyckiej i Poznańskiej. Wśród głównych założeń projektu jest wytyczenie jednego pasa ruchu, zmiana sposobu parkowania, poszerzenie chodników oraz wytyczenie kontrapasa oraz kontraruchu rowerowego.

Poniżej opisujemy co dokładnie zyskają rowerzyści – zapraszamy do lektury!

Problemy Jeżyckiej i Poznańskiej

W ostatnich latach na Poznańskiej i Jeżyckiej nawarstwiło się mnóstwo problemów związanych z tranzytem międzydzielnicowym, przekraczaniem prędkości, brakiem bezpiecznego dojścia do szkoły, nieprawidłowym parkowaniem oraz zbyt wąskimi chodnikami. Potwierdziła  to niedawna kontrola wojewody wielkopolskiego. Jak podaje Rada Osiedla Jeżyce, w sumie w latach  2007-2019 doszło na tym obszarze do 533 zdarzeń drogowych.

Dla mieszkańców poruszających się rowerami,  problemem był brak możliwości łatwego i szybkiego dojazdu do domu z powodu jednokierunkowych ulic. A jeśli rowerzysta nie może jechać najkrótszą możliwą drogą, to spada atrakcyjność roweru jako alternatywnego środka transportu.

Dlatego były potrzebne zmiany, które zostały opracowane przez biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Co się zmieni?

Ulice Jeżycka i Poznańska zostaną zwężone do jednego pasa, co powinno ograniczyć niepożądany tranzyt międzydzielnicowy i skłonić kierowców do przestrzegania limitów prędkości. Przejścia przez zwężone jezdnie będą bardziej przyjazne dla uczniów jeżyckich szkół i dla osób starszych. Na obu ulicach wyznaczona zostanie poprawiająca bezpieczeństwo pieszych strefa tempo 30 – dozwolona prędkość wyniesie tam 30 km/godz., a wszystkie skrzyżowania będą równorzędne.

Chodniki na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej zostaną uwolnione od parkujących tam obecnie samochodów, a miejsca parkingowe zostaną przeniesione na jezdnię.

Piesi na obu ulicach zyskają nowe przejścia, a bezpieczeństwo w ich rejonie dodatkowo poprawią zintegrowane progi wyspowe i skorygowane łuki zakrętów. W okolicach doznakowanych przejść pojawią się słupki blokujące nieprawidłowe parkowanie oraz stojaki rowerowe, co wyeliminuje nieprawidłowe parkowanie i poprawi wzajemną widoczność kierowców i pieszych.

Szczegółowo zmiany zostały opisane na stronie internetowej Miasta Poznań.

Co zyskają rowerzyści na Jeżycach?

W ramach planowanych zmian na całej długości ul. Jeżyckiej pojawi się kontrapas rowerowy, natomiast na ul. Poznańskiej zostanie wprowadzony kontraruch rowerowy z odcinkami kontrapasów.

Dzięki tym zmianom wzrośnie atrakcyjność ruchu rowerowego w ujęciu lokalnym – osoby mieszkające, pracujące lub uczące się przy ul. Poznańskiej lub Jeżyckiej szybciej dojadą do celu, ponieważ dotychczas jednokierunkowe ulice, staną się dwukierunkowe dla ruchu rowerowego.

Ruch rowerowy na Jeżycach stanie się także atrakcyjniejszy w ujęciu międzyosiedlowym, o czym można przekonać się na podstawie dwóch prostych przykładów:

Przykład 1: rowerzysta jadący od strony Sołacza w kierunku Mostu Teatralnego dotychczas musiał jechać Kościelną -> Wąską -> Poznańską -> Mickiewicza. Natomiast po wprowadzeniu kontrapasa rowerowego na ulicy Jeżyckiej, rowerzysta pojedzie Kościelną -> Jeżycką -> Mickiewicza. W ten sposób zamiast jechać 850 metrów (najpierw do góry i później w dół), przejedzie tylko 600 metrów (łagodnie jadąc pod górkę)!
Przykład 2: rowerzysta jadący od strony ul. Pułaskiego w kierunku ul. Dąbrowskiego dotychczas musiał jechać Poznańską -> Jeżycką -> Kościelną. Natomiast po wprowadzeniu kontraruchu rowerowego na ulicy Poznańskiej, rowerzysta pojedzie Poznańską -> Kościelną. W ten sposób zamiast jechać 1100 metrów (najpierw w dół i później do góry), przejedzie tylko 650 metrów (łagodnie jadąc pod górkę)!

Dobrą wiadomością jest także pojawienie się stojaków rowerowych w wielu nowych lokalizacjach. Dzięki temu o wiele więcej osób będzie mogło zostawić bezpiecznie rower pod domem czy na chwilę obok sklepu.

Niewątpliwie w północnej części Jeżyc wzrośnie atrakcyjność roweru jako alternatywnego środka transportu!

Nowa droga dla rowerów na ul. Św. Wawrzyńca

Jeszcze jedną dobrą wiadomością jest spodziewane rozpoczęcie w ciągu kilku następnych miesięcy budowy ulicy tzw. Nowej Św. Wawrzyńca na odcinku od ul. Niestachowskiej do ul. Kościelnej. Projekt ulicy uwzględnia budowę drogi dla rowerów. A zatem wraz z kontrapasem na ul. Jeżyckiej północny obszar Jeżyc zyska zupełnie nowy korytarz ruchu rowerowego na linii zachód-wschód.

Ze szczegółami projektu zmian organizacji ruchu można zapoznać się na stronie Rady Osiedla Jeżyce.

Kategorie: Aktualności