W najbliższą sobotę spotykamy się na tradycyjnym Rowerowym Powitaniu Wiosny. Ale zanim ruszymy w rowerowym korowodzie przez miasto, zapraszamy Was do parku Cytadela, gdzie odbędą się Winogradzkie Konsultacje Rowerowe oraz wiosenna gra miejska „Rowerowa Cytadela”. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny!

W sobotnie przedpołudnie przed przejazdem w ramach Rowerowego Powitania Wiosny zapraszamy Was gorąco do udziału w wiosennej grze miejskiej „Rowerowa Cytadela”. Gra będzie okazją, żeby w inny sposób spojrzeć na słynny poznański park. Będą zadania fotograficzne, wymagające spostrzegawczości i kreatywności.

Pierwsze osoby, które wyślą wyniki gry pod wskazany adres, otrzymają drobne upominki!
Gra bazuje na własnej kreatywności i jest dobra zarówno dla dzieci, jak i dorosłych! Zachęcamy do rozwiązywania jej w grupach!

Czego potrzebujesz do gry:

  • wolne 30-40 minut
  • telefon z aparatem, dostępem do internetu i maila
  • rower

Start gry:

  • punkt obsługi gry znajdować się będzie przy wejściu do restauracji Umberto na Cytadeli
  • instrukcje z zadaniami będzie można odebrać od godz. 10:30 do 11:10

Koniec gry:

  • rozwiązania zadań należy wysłać na adres kontakt@rowerowypoznan.pl do godziny 11:40
  • zapraszamy następnie do punktu obsługi gry, pierwsze osoby, którym uda się rozwiązać grę, otrzymają od nas upominki
  • najciekawsze odpowiedzi i zdjęcia opublikujemy na fanpage’u Rowerowego Poznania w kolejnych dniach

O godzinie 12:00 ruszamy z Cytadeli na wspólny rowerowy przejazd w ramach Rowerowego Powitania Wiosny 2024.

Gra „Rowerowa Cytadela” została przygotowana przez zespół Stowarzyszenia Rowerowy Poznań i mieszkańców Starych Winograd w ramach Inicjatywy Oddolnej realizowanej w projekcie Centrum Inicjatyw Lokalnych Stare Winogrady prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia Myśli. Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznańwspiera

Do zobaczenia w sobotę!

 

INSTRUKCJA GRY >>

 

 

Klauzula RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań – „Sekcja Rowerzystów Miejskich” z siedzibą w Poznaniu (60-518) przy ul. Kraszewskiego 8/18, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 0000100596, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadające REGON: 631204808 NIP: 972-09-80-296.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników gry miejskiej „Rowerowa Cytadela”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):

I.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań – „Sekcja Rowerzystów Miejskich” z siedzibą w Poznaniu (60-518) przy ul. Kraszewskiego 8/18, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 0000100596, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadające REGON: 631204808 NIP: 972-09-80-296 (dalej jako: „Administrator”). Jednocześnie informujemy, iż:

1)        Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Rowerowy Poznań – „Sekcja Rowerzystów Miejskich” z siedzibą w Poznaniu (60-518) przy ul. Kraszewskiego 8/18;

2)        Kontakt z w sprawie danych osobowych i ich przetwarzania: kontakt@rowerowypoznan.pl;

3)        Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)        Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani Dane wyłącznie przez okres 10 lat bądź dłużej, jeżeli zostanie to zarządzone przez instytucję lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń;

5)        Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6)        Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7)        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkuje odmową uczestnictwa w działaniach projektowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji działań.

II. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie fotografii przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań – „Sekcja Rowerzystów Miejskich” z siedzibą w Poznaniu (60-518) przy ul. Kraszewskiego 8/18, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 0000100596, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadające REGON: 631204808 NIP: 972-09-80-296 (dalej jako: „Stowarzyszenie”) – na zasadach wskazanych w niniejszej zgodzie.  Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zostaje udzielona bezterminowo.  Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie i bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych i obejmuje:

1.         rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym rozpowszechnianie wizerunku na: plakatach reklamowych i promocyjnych, ulotkach, banerach, mailingach, folderach, prezentacjach, w wydawnictwach udostępnianych publicznie (gazetach, czasopismach), na stronach internetowych Stowarzyszenia, na portalach społecznościowych (w tym: Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube), materiałach wewnętrznych Stowarzyszenia, w reklamie telewizyjnej oraz reklamie publikowanej za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, włączając przekaz satelitarny i w sieci Internet,

2.         obróbkę wizerunku, połączenie z innymi elementami graficznymi, umieszczenie w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia w dowolnej formie oraz powielanie materiałów reklamowych i promocyjnych zawierających wizerunek w dowolnej technice.

Jednocześnie oświadczam, iż cofnięcie przeze mnie powyższej zgody nie będzie obejmowało już wydrukowanych lub opublikowanych papierowych materiałów reklamowych i promocyjnych. Oświadczam ponadto, iż w przypadku cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku w zakresie materiałów już wydrukowanych lub opublikowanych.

 

Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą RODO jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas działaniach.